ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811

foto1

Nasza szkoła - Twój wybór

foto1

Nowoczesne pracownie językowe

foto1

Pracownie technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta

foto1

Nowoczesne warsztaty szkolne

foto1

Strzelnica, hala i obiekty sportowe Orlik 2012Technika Zawodowe

technik: pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych, informatyk, architektury krajobrazu; ekonomista, logistyk, rolnik

Czytaj więcej

Liceum Ogólnokształcące

oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne; oddział sportowy

Czytaj więcej

Branżowa Szkoła I Stopnia

zawód: mechanik pojazdów samochodowych; mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych; kierowca mechanik; operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Czytaj więcej

Oferta dodatkowa

bezpłatny internat, prawo jazdy; udział w projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS, Erasmus+; dodatkowe zajęcia dydaktyczne

Czytaj więcej
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
2 

  Zespół Szkół w Iwoniczu, we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 1 w Krośnie, w dniu 20.02.2015r. był organizatorem szkolenia na temat „Współczesne formy zagrożeń-diagnoza i profilaktyka”. Adresatami przedsięwzięcia byli dyrektorzy i pedagodzy szkół Powiatu Krośnieńskiego i miasta Krosna, Kuratorzy Sądowi, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Swoją obecnością zaszczycił Nas również wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego Pan Adolf Kasprzyk. Szkolenie miało formę wykładu i zajęć warsztatowych, a realizowane było przez psychoterapeutów Rzeszowskiego Centrum Szkoleniowo- Terapeutycznego „Self”- Tomasza Kobylańskiego i Marcina Mymonia.
  Obszar szczególnej analizy stanowiły zagrożenia uzależnień od środków psychoaktywnych, e-narkotyków oraz komputera, które stały się wyzwaniem rozwijającej się cywilizacji.
  Uczestnicy szkolenia poznali wiele atrakcyjnych i twórczych metod prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży; poszerzyli swoją wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i gier komputerowych oraz trudności związanych z konfliktami w grupie; a nabytą wiedzę i umiejętności będą mogli wykorzystać w efektywnej, bezpośredniej pracy z podopiecznymi.
  Szkolenie było również okazją do przedstawiania zaproszonym gościom oferty edukacyjnej naszej szkoły i zaprezentowania naszej bogatej bazy szkoleniowej i dydaktycznej.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.