ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

PROGRAM ERASMUS+

Projekt: “YOUropeans on the move – migrants between integration and tradition” 2014-2017

Obecnie bierzemy udział w projekcie “YOUropeans on the move – migrants between integration and tradition” finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Koordynatorem projektu jest szkoła z Niemiec. Ponadto będziemy ściśle współpracować ze szkołami partnerskimi z Belgii, Bułgarii, Cypru, Francji, Grecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Przez najbliższe trzy lata będziemy odwiedzać poszczególne placówki.

Olympion Gymnasium – Lyceum, Nicosia, Cyprus

Zespół Szkół w Iwoniczu, Iwonicz, Poland

9th Gymnasium, Heraklion, Greece

Hasan Süzer High School, Gaziantep, Turkey

Fulston Manor School, Sittingbourne, Great Britain

Vicho Grancharov Secondary School, Gorna Oryahovitsa, Bulgaria

Liceo Linguistico Sophie Scholl, Trento, Italia

Athénée Royal de Ganshoren, Brussels Belgium

Lycée Geneviève de Gaulle Anthonioz, Nîmes, France

Galilei-Gymnasium, Hamm, Germany

Szkoła uczestnicząca w programie może być gospodarzem tylko jeden raz. Poszczególne kraje członkowskie w swoich działaniach koncentrować się będą na różnych płaszczyznach związanych z problemem migracji oraz tworzyć wybrane przez siebie produkty końcowe. W czasie wspólnych wizyt uczniowie będą mieli okazję do wymiany informacji, gromadzenia nowych pomysłów, a zwłaszcza będą mogli zacieśnić relację pomiędzy krajami europejskimi.

Projekt ma na celu większe uświadomienie Europejczykom fenomenu i przyczyn migracji ludności, która jest powszechnie dostrzegana we współczesnym świecie. Migracja dotyka najbardziej młodych ludzi żyjących w coraz bardziej różnorodnym świecie, w szczególności mieszkańców Europy.

Głównym zadaniem projektu jest znalezienie informacji jak społeczności europejskie postrzegają

mniejszości narodowe i imigrantów teraz i w przeszłości.

Wyjazdy partnerskie to ogromna szansa na praktyczne doskonalenie języków obcych, zawiązanie nowych międzynarodowych przyjaźni, podniesienie samooceny, wiary we własne możliwości.

Uczniowie naszej Szkoły wyjadą w marcu do Włoch (Liceo Linguistico Sophie Scholl, Trento), a w maju do Bułgarii (Vicho Grancharov Secondary School, Gorna Oryahovitsa).

W Szkole funkcjonuje Szkolne Koło Erasmus, które zrzesza uczniów zaangażowanych w wyjazdy do szkół partnerskich. Na spotkaniach koła przygotowywane są dwujęzyczne materiały związane z poszczególnymi wyjazdami.

 

Projekt: „Droga do sukcesu – europejskie staże zawodowe” 2014-2015

W ramach projektu odbędą się 4 tygodniowe staże zawodowe dla uczniów oraz tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół w Iwoniczu uczących się w kierunkach: technik architektury krajobrazu, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczestnicy odbędą staże w Dublinie w dwóch terminach:

 • I grupa uczniowie: 13 czerwca 2015 – 11 lipca 2015
 • II grupa absolwenci: 18 lipca 2015 – 15 sierpnia 2015

Cele projektu:

 • doskonalenie umiejętności w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych,  poprzez poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw, firm branżowych poza granicami kraju, a przede wszystkich poznanie kuchni europejskiej: irlandzkiej i regionalnej,
 • doskonalenie umiejętności w zawodzie technik architektury krajobrazu, poprzez poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw, firm branżowych poza granicami kraju,
 • rozwój indywidualnych umiejętności praktycznych w dziedzinie gastronomii, architektury krajobrazu,
 • zwiększenie praktycznych umiejętności i mobilności uczestników projektu w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy,
 • podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim (w tym branżowym),
 • rozwój osobisty uczestników: wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego, zdobywanie nowych umiejętności, wzmocnienie pewności siebie.


Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

 • bezpłatny kurs języka angielskiego fachowego (25 godz. lekcyjnych)
 • zajęcia przygotowania kulturowego w kraju (5 godz. lekcyjnych)
 • zajęcia przygotowania pedagogicznego (5 godz. lekcyjnych)
 • przewodnik po Irlandii, mini słownik, rozmówki polsko-angielskie dla wyjeżdżających do pracy
 • staż zawodowy 4 tygodniowy w przedsiębiorstwach, firmach w Irlandii
 • zakwaterowanie i wyżywienie
 • polisę ubezpieczeniową grupową
 • transport na lotnisko i z powrotem
 • bilet lotniczy
 • bilet na transport lokalny w kraju stażu
 • program kulturowy zagranicą
 • kieszonkowe
 • certyfikaty i dokument Europass Mobility