ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811

foto1

Nasza szkoła - Twój wybór

foto1

Nowoczesne pracownie językowe

foto1

Pracownie technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta

foto1

Nowoczesne warsztaty szkolne

foto1

Strzelnica, hala i obiekty sportowe Orlik 2012Technika Zawodowe

technik: pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych, informatyk, architektury krajobrazu; ekonomista, logistyk, rolnik

Czytaj więcej

Liceum Ogólnokształcące

oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne; oddział sportowy

Czytaj więcej

Branżowa Szkoła I Stopnia

zawód: mechanik pojazdów samochodowych; mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych; kierowca mechanik; operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Czytaj więcej

Oferta dodatkowa

bezpłatny internat, prawo jazdy; udział w projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS, Erasmus+; dodatkowe zajęcia dydaktyczne

Czytaj więcej
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Erasmus

  W Zespole Szkół w Iwoniczu będzie realizowany projekt „Droga do sukcesu” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.
Skierowany on jest do absolwentów i uczniów technikum żywienia i gospodarstwa domowego, technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum architektury krajobrazu.

  W zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych głównym celem będzie poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw, firm branżowych poza granicami kraju, a przede wszystkim poznanie kuchni europejskiej: irlandzkiej i regionalnej. 
 W zawodzie technik architektury krajobrazu będzie możliwe poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw, firm branżowych, zapewnienie możliwości zdobycia zawodowego, profesjonalnego doświadczenia.
  Praktyki i staże w Irlandii pozwolą na zwiększenie szans uczestników na zatrudnienie poprzez podniesienie umiejętności zawodowych, a także umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Zdobyta wiedza i doświadczenie z całą pewnością wpłynie na wyrównywanie ich szans życiowych i powiększy szanse zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na krajowym i europejskim rynku pracy.
  Uczestnikami projektu będą 2 grupy: 12 uczniów z klasy III technikum kierunków gastronomicznych i architektury krajobrazu w ramach odbywania praktyk zawodowych oraz 10 absolwentów w/w kierunków w ramach odbywania stażu zawodowego.