ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Technika Zawodowe, zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych, pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, ekonomista, architektury krajobrazu, informatyk, rolnik , logistyk. Liceum Ogólnokształcące: oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, oddział sportowy. Branżowa Szkoła I Stopnia: kierowca mechanik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  • MIESIĘCZNY KOSZT ZAKWATEROWANIA W INTERNACIE: 40 zł (uczniowie klas pierwszych zwolnieni są z tej opłaty przez cały rok szkolny)
  • WYŻYWIENIE W DNI NAUKI SZKOLNEJ: Dzienny koszt wyżywienia - 10 zł
  • Termin wykupienia abonamentów żywieniowych i wniesienia opłaty za zakwaterowanie ustala się do 10 dnia każdego miesiąca.
  • Istnieje możliwość dofinansowania przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej