ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pracownie komputerowe

 Szkoła posiada 3 pracownie komputerowe, w których prowadzone są w grupach planowe zajęcia z przedmiotów informatycznych i innych z wykorzystaniem TI. Dzięki połączeniu światłowodowemu szkoła dysponuje stabilnym dostępem do zasobów Internetu. Uczniowie mogą również swobodnie korzystać z komputerów w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, które znajduje się w czytelni.

 

 

Warsztaty szkolne

 Kształcenie praktyczne obejmuje zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, bezpłatną naukę jazdy samochodem osobowym i ciągnikiem rolniczym, możliwość uzyskania uprawnień na kombajn zbożowy oraz uprawnień spawacza elektrycznego, gazowego i w osłonie CO2. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w pionie mechanizacja rolnictwa, Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacji, Międzynarodowym Turnieju Wiedzy i Umiejętności Zawodowych EUROTECH, wycieczkach przedmiotowych i turystycznych. Absolwenci technikum mogą pracować jako: specjaliści do spraw maszyn i urządzeń, eksploatatorzy sprzętu rolniczego, pracownicy przedsiębiorstw obsługi i handlu.

 

 

Pracownia żywienia i usług gastronomicznych

 Kształcenie praktyczne w zawodzie technika żywienia i gospodarstwa domowego przebiega w formie zajęć praktycznych, które odbywają się w pracowniach szkolnych, jednostkach gastronomicznych i opiekuńczo- wychowawczych, w postaci praktyk zawodowych w zakładach gastronomicznych oraz wycieczek zawodowych. Ponadto organizowane są różnego rodzaju prelekcje, pokazy nowoczesnego sprzetu gastromicznego, spotkania z producentami zdrowej żywności.

 

Pracownie multimedialne

 Stosowanie najnowszych zdobyczy technologicznych w procesie nauczania, a zwłaszcza wykorzystanie tablic interaktywnych jest w naszej szkole standardem. Tak atrakcyjne prowadzenie zajęć powoduje, że uczniowie chętniej przyswajają wiedzę i umiejętności zarówno na lekcjach z języków obcych jak i matematyki czy przedmiotów zawodowych.

 

W skład obiektów sportowych Zespołu Szkół w Iwoniczu wchodzą:

  • kompleks "Orlik" w skład którego wchodzą boisko piłkarskie ze sztuczną trawą o wymiarach 60m x 30m oraz boisko do gier zespołowych z nawierzchnią tartanową
  • tartanowa bieżnia lekkoatletyczna na 100m w raz z skocznią w dal
  • sala gier zespołowych
  • sala gimnastyczna
  • siłownia zewnętrzne
  • naturalne boisko sportowe