ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Okres realizacji praktyk zagranicznych w Grecji: 2.10.2023r. - 13.10.2023r.

Tytuł projektu: Projekt „Podbój zagranicznego rynku pracy”, numer 2022-1-PL01-KA122-VET-000075791 jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Wartość dofinansowania: 63 036,00 EUR

Cel projektu:

 Głównym założeniem projektu „Podbój zagranicznego rynku pracy” była realizacja zagranicznej mobilności zawodowej we współpracy z grecką organizacją Olympus Education Services, z którą mieliśmy już okazję współpracować w latach poprzednich. W ramach mobilności 30 uczniów pod opieką 3 nauczycieli na wyjedzie do Grecji, został tam zrealizowany 80-godzinny program praktyk zawodowych oraz program edukacyjno-kulturowy. Udział w projekcie wzięły osoby kształcące się w 3 różnych zawodach: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – 6 osób, Technik żywienia i usług gastronomicznych – 12 osób, Technik pojazdów samochodowych – 12 osób.

 Wyjazd zagraniczny poprzedzony był procesem rekrutacji, która odbyła się w oparciu o obiektywne kryteria. Osoby zakwalifikowane przeszły również cykl szkoleń przygotowawczych (język angielski, język grecki, zajęcia kulturowe), które pozwoliły na szybszą aklimatyzację w Grecji i intensyfikację ich rozwoju. Uczniowie otrzymali także wsparcie w postaci kieszonkowego.

Projekt dzięki swojej złożoności pozwoli na realizację różnych potrzeb i celów, które zostały zdefiniowane już na etapie wnioskowania:

  • Rozwój wśród 30 uczniów umiejętności zawodowych oraz językowych.
  • Ukształtowanie otwartych i tolerancyjnych postaw u 30 uczestników projektu.
  • Rozwój tzw. umiejętności miękkich u 30 uczniów biorących udział w projekcie.
  • Polepszenie wizerunku ZS w regionalnym i lokalnym środowisku poprzez polepszenie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz pozyskanie nowych, zagranicznych partnerów.
  • Nabycie przez zaangażowane osoby spośród kadry pedagogicznej umiejętności związanych z czynnościami koniecznymi do zrealizowania międzynarodowych projektów.

Obszerna foto-relacja z każdego dnia praktyk naszej młodzieży zamieszczona została na projektowej stronie Facebook: Z Iwonicza na europejski rynek pracy - zagraniczne praktyki zawodowe.