ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 W dniach 20 - 27.01.2024 r. nauczyciel naszej szkoły Pan Marek Haręzga uczestniczył w tygodniowym szkoleniu realizowanym przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie a zorganizowanym w ośrodku szkolenia zawodowego DEULA w Nienburgu.
 W trakcie szkolenia nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół rolniczych z Polski realizowali program szkolenia nt. "Precyzyjna eksploatacja agregatów i zastosowanie robotów w produkcji rolniczej". Podczas tygodniowego pobytu nauczyciele uczestniczyli w zajęciach praktycznych i teoretycznych oraz warsztatach organizowanych w ośrodku DEULA Nienburg oraz w gospodarstwach rolnych. W ramach tych spotkań nauczyciele zapoznali się z systemem kształcenia rolników w Niemczech oraz problemami rolnictwa niemieckiego i komponentami kompleksowego systemu zarządzania gospodarstwem rolnym.

 Podczas zajęć poszerzyli swoją wiedzę na temat zastosowania najnowocześniejszej technologii systemów agrotroniki w maszynach rolniczych, z wykorzystaniem sygnałów GPS do sterowania robotami uprawowymi oraz uprawy roślin energetycznych w celu produkcji energii odnawialnej.
  Niezwykle interesującym punktem programu szkolenia, było zwiedzanie wystaw Międzynarodowych Targów Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa w Berlinie. Internationale Grüne Woche to międzynarodowa wystawa gospodarki żywnościowej, rolnictwa i ogrodnictwa, której tradycje sięgają 1926 r. Producenci z całego świata prezentują tu żywność (zwłaszcza produkty organiczne i regionalne), zaopatrzenie dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa, zwierzęta, sprzęt kuchenny, wyposażenie ogrodów. Istotną rolę na wystawie gra też oferta związana z rozwojem obszarów wiejskich.
  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia branżowego potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje. Marek Haręzga