ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół w Iwoniczu

Zespół Szkół w Iwoniczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Iwoniczu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zdjęcia na stronie internetowej nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • Załączniki w formacie pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 • Brak możliwości powiększenia czcionki
 • Brak możliwości zmiany kontrastu strony

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Urbanik - Puchalik.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 13 43 518 11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół w Iwoniczu
 • Adres: Iwonicz ul. Zadwór 15
  38-440 Iwonicz Zdrój
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 134351811

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W skład Zespołu Szkół w Iwoniczu wchodzą 3 budynki:

1. budynek szkoły

2. budynek internatu

3. budynek warsztatów szkolnych

Przed budynkiem Zespołu Szkół w Iwoniczu od strony ul. Zadwór znajduje się wybrukowany parking, na którym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia do budynku szkoły oraz internatu prowadzą schody, które nieposiadają najazdów.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Nad wejściami nie ma umieszczonych głośników naprowadzających osoby niewidome oraz słabowidzące.

W budynkach Zespołu Szkół nie ma wind ani podjazdów.

Korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózu inwalidzkim.

Schody wewnątrz budynków nie są wyposażone w poręcze przyścienne.

W budynkach nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych oraz słabowidzących.

W szkole nie ma możliwosci skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla pracowniuków z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych

 • linki do odnośników są automatycznie pogrubiane
 • strona posiada jasne tło