ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
 • Technik Informatyk

  Technik informatyk (elementy programowania gier komputerowych) to zawód stworzony dla osób zainteresowanych komputerami, programowaniem, aplikacjami internetowymi, tworzeniem stron WWW oraz administrowaniem sieci, charakteryzujących się takimi cechami jak: cierpliwość, spostrzegawczość, zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia oraz samodzielność w analizowaniu sytuacji i podejmowaniu decyzji.

  Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

  • kwalifikacja 1: INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  • kwalifikacja 2: INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

  Technik Informatyk

  Sylwetka absolwenta:

  Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych,
  • wykonywania oraz eksploatacji lokalnych sieci komputerowych,
  • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych,
  • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych,
  • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami

  Technik Informatyk

  Możliwości zatrudnienia w:

  • w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
  • przy administrowaniu sieci komputerowych,
  • przy obsłudze informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
  • w sklepach komputerowych i punktach serwisowych,
  • w wydawnictwach i drukarniach,
  • prowadzenie własnego przedsiębiorstwa.

  Technik Informatyk

  Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

  • dwie pracownie informatyczne,
  • centrum multimedialne,
  • dwie pracownie języków obcych,
  • klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych