ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Aktualności: "Z Iwonicza na europejski rynek pracy"

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Zakończenie Projektu „międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.😄 3 listopada na jadalni Internatu odbyło się spotkanie podsumowująca realizację praktyk zagranicznych uczniów technikum ZS w Iwoniczu. Podczas spotkania zostały rozdane certyfikaty odbycia praktyk zagranicznych oraz pendrive-y promujące fundusze europejskie 🇪🇺 Pomimo problemów, które przysporzyła nam pandemia 😷 - udało się zrealizować dwa wyjazdy (do Grecji w 2021r. i do Włoch w 2022r.) na dwutygodniowe praktyki. 💪 Mamy nadzieję, że w kolejnych latach również będziemy mieli możliwość i przyjemność brać udział w tego typu projektach.😃

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji do projektu pt. „Z Iwonicza na europejski rynek pracy" o numerze 2020-1-PL01-KA102-079159 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
 Rekrutacja dotyczy II mobilności, która będzie realizowana we Włoszech od 9 do 20 maja 2022 roku (+2 dni podróży). Od dnia ogłoszenia wyników każdy z uczniów ma prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Odpowiednie pismo w przeciągu 7 dni kalendarzowych należy złożyć do Sekretariatu szkoły. W przypadku braku odwołań ogłoszone dzisiaj wyniki wchodzą w życie, a uczniowie podpiszą umowy projektowe oraz rozpoczną proces szkoleń przygotowawczych.

Lista rankingowa

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Projekt pt. „Z Iwonicza na europejski rynek pracy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079159 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

 Zespół Szkół w Iwoniczu informuje, że rozpoczyna się rekrutacja do projektu „Z Iwonicza na europejski rynek pracy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079159, który jest realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
 Głównym celem projektu jest umożliwienie 60 uczniom Zespołu Szkół w Iwoniczu udziału w dwutygodniowych praktykach zawodowych we włoskich i greckich przedsiębiorstwach, co posłuży ich zawodowemu i osobistemu rozwojowi wraz z polepszeniem współpracy z partnerami zagranicznymi.
 Informujemy, że niniejsza rekrutacja dotyczy II mobilności, która będzie realizowana we Włoszech w dniach 09-20 maja 2022 (+ 2 dni podróży), a udział w niej wezmą uczniowie kształcący się w następujących zawodach:

  • Technik Mechanizacji Rolnictwa (6 uczniów)
  • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (12 uczniów)
  • Technik Pojazdów Samochodowych (12 uczniów)

 Prosimy o zapoznanie się z załączonym Regulaminem Rekrutacji. Uczniów chętnych do udziału w projekcie prosimy o składanie uzupełnionych i podpisanych (w przypadku osób niepełnoletnich również przez prawnych opiekunów) Formularzy Zgłoszeniowych, które można pobrać lub odebrać z Sekretariatu szkoły. Formularze można składać od 22 grudnia 2021 do 18 stycznia 2022 roku. Dzień później nastąpi ogłoszenie wyników. Nad całością procesu czuwa Komisja Rekrutacyjna.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Projekt pt. „Z Iwonicza na europejski rynek pracy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079159 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe


 Zespół Szkół w Iwoniczu informuje, że rozpoczyna się rekrutacja do projektu „Z Iwonicza na europejski rynek pracy o numerze 2020-1-PL01-KA102-079159, który jest realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna


 Miło nam poinformować, że nasza szkoła realizuje projekt pt.„Z Iwonicza na europejski rynek pracy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079159 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W ramach projektu zostaną zrealizowane dwie zagraniczne mobilności zawodowe, w których udział w sumie weźmie 60 uczniów oraz 6 nauczycieli.
 W ramach każdej z mobilności uczniowie realizować będą 80-godzinny program praktyk zawodowych, a także program edukacyjno-kulturowy. Pozwoli to na wszechstronny rozwój uczniów. Wyjazd zostanie poprzedzony szkoleniami przygotowawczymi, który umożliwią efektywny udział w każdej z mobilności. Do udziału w projekcie uczniowie zostaną wyłonieni w ramach procesu rekrutacji. Głównym celem projektu jest umożliwienie 60 uczniom ZS udziału w praktykach zawodowych we włoskich i greckich przedsiębiorstwach, co posłuży ich zawodowemu i osobistemu rozwojowi, a także rozwojowi współpracy z włoskimi i greckimi partnerami na polu wymiany dobrych praktyk sektora kształcenia i szkolenia zawodowego.

Czytaj więcej...