ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Aktualności: "Z Iwonicza na europejski rynek pracy"

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Projekt pt. „Z Iwonicza na europejski rynek pracy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079159 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe


 Zespół Szkół w Iwoniczu informuje, że rozpoczyna się rekrutacja do projektu „Z Iwonicza na europejski rynek pracy o numerze 2020-1-PL01-KA102-079159, który jest realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna


 Miło nam poinformować, że nasza szkoła realizuje projekt pt.„Z Iwonicza na europejski rynek pracy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079159 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W ramach projektu zostaną zrealizowane dwie zagraniczne mobilności zawodowe, w których udział w sumie weźmie 60 uczniów oraz 6 nauczycieli.
 W ramach każdej z mobilności uczniowie realizować będą 80-godzinny program praktyk zawodowych, a także program edukacyjno-kulturowy. Pozwoli to na wszechstronny rozwój uczniów. Wyjazd zostanie poprzedzony szkoleniami przygotowawczymi, który umożliwią efektywny udział w każdej z mobilności. Do udziału w projekcie uczniowie zostaną wyłonieni w ramach procesu rekrutacji. Głównym celem projektu jest umożliwienie 60 uczniom ZS udziału w praktykach zawodowych we włoskich i greckich przedsiębiorstwach, co posłuży ich zawodowemu i osobistemu rozwojowi, a także rozwojowi współpracy z włoskimi i greckimi partnerami na polu wymiany dobrych praktyk sektora kształcenia i szkolenia zawodowego.

Czytaj więcej...