ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811

foto1

Nasza szkoła - Twój wybór

foto1

Nowoczesne pracownie językowe

foto1

Pracownie technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta

foto1

Nowoczesne warsztaty szkolne

foto1

Strzelnica, hala i obiekty sportowe Orlik 2012Technika Zawodowe

technik: pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych, informatyk, architektury krajobrazu; ekonomista, logistyk, rolnik

Czytaj więcej

Liceum Ogólnokształcące

oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne; oddział sportowy

Czytaj więcej

Branżowa Szkoła I Stopnia

zawód: mechanik pojazdów samochodowych; mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych; kierowca mechanik; operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Czytaj więcej

Oferta dodatkowa

bezpłatny internat, prawo jazdy; udział w projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS, Erasmus+; dodatkowe zajęcia dydaktyczne

Czytaj więcej
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Uncategorised

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

TECHNIKUM:

oraz nowości:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

Co musisz wiedzieć?

 • Proponujemy bezpłatne kursy, staże i wyjazdy zagraniczne
 • Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych
 • Finansujemy koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych
 • Przy szkole znajdują się obiekty sportowe Orlik 2012 i internat

 Szkoła podpisała umowę o współpracy partnerskiej z PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Rzeszowie w zakresie wsparcia kształcenia w zawodzie technik enegetyk, z perspektywą zatrudnienia absolwentów tego kierunku w spółce. 

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

Terminy rekrutacji

Filmy promocyjne:

Technikum Pojazdów Samochodowych - warsztaty szkolne, nowoczesna pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych

Technikum Informatyczne

Technikum Energetyczne

Branżowa Szkoła I stopnia - zawód: mechanik pojazdów samochodowych; kierowca

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Branżowa Szkoła I stopnia - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

Liceum Ogólnokształcące:

Liceum Ogólnokształcące - oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Zespół Szkół w Iwoniczu oferuje wynajem budynku internatu wraz z zapleczem kuchennym dla zorganizowanych grup w okresie ferii letnich. 

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 Dnia 7 kwietnia 2017r. w Zespole Szkół w Iwoniczu odbyło się szkolenie „AutoAsertywni”. Warsztaty zostały zorganizowane dla uczniów klas II Z oraz II TPS/TMR. Warsztaty z cyklu „NIGDY NIE PROWADZĘ POD WPŁYWEM… pasażerów” przeprowadził szkoleniowiec z Impuls - Akademii Auto Świat – Krosno. Dla większości młodych ludzi uzyskanie prawa jady to ogromny krok w dorosłość kojarzoną z niezależnością, wolnością i swobodą poruszania się. W szkoleniu na kierowców bardzo często zapomina się jednak o tym, co najważniejsze: o odpowiedzialności za siebie, pasażerów i innych użytkowników dróg.
Więcej informacji o kampanii na http://akademia.autoswiat.pl/autoasertywni/  

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zapraszamy rodziców uczniów Naszej Szkoły na spotkanie z wychowawcami i nauczycielami, które odbędzie się 7 listopada 2014 r. o godzinie 16:00.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

 

29 września 2014 zaproszeni goście z Niemiec uczestniczyli w wycieczce nad Zalew Soliński, gdzie zwiedzali wnętrze zapory i obejrzeli film edukacyjny o energii odnawialnej. Miłym akcentem w drodze powrotnej była wizyta w cukierni „Słodki Zakątek” w Lesku.

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
002 

 Czas świąt Bożego Narodzenia, to czas radości, pokoju, składania życzeń, pojednania. Wchodząc w świąteczną atmosferę we środę 18 grudnia 2013 r. mieszkańcy internatu wraz z dyrekcją szkoły i wychowawcami spotkali się na wspólnej wigilii. Przygotowany przez wychowanków krótki program artystyczny wprowadził wszystkich w podniosły i radosny nastrój. 

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W dniu 29.09.2013r. odbyły się indywidualne Wojewódzkie Jesienne Biegi Przełajowe „Iwonicz 2013” w ramach zawodów organizowanych przez LZS. W sportowej rywalizacji na trasach biegowych przy Zespole Szkół w Iwoniczu uczestniczyło 116 sportowców ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

  Zespół Szkół w Iwoniczu to szkoła ze 120 - letnią historią. Jest jedną z najstarszych placówek szkolnictwa zawodowego na Podkarpaciu. Jej początki sięgają roku 1898 i ściśle związane są ze Szkołą Rolniczą w Krośnie-Suchodole.
  Obecnie szkoła jest placówką, w której tradycja i nowoczesność idą w parze, a uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w specjalistycznie wyposażonych pracowniach szkolnych, korzystając z najnowszych zdobyczy techniki.


  Ważnym czynnikiem wpływającym na jakość kształcenia i wychowania jest baza szkoły, którą stanowią: budynek szkoły z salami lekcyjnymi i pracowniami, obiekty sportowe, warsztaty szkolne, strzelnica, internat z nowocześnie wyposażonymi pokojami 2- i 3- osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym, kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”. Uczniowie Zespołu Szkół w Iwoniczu zdobywają gruntowną wiedzę, nabywają umiejętności praktyczne oraz uzyskują dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy. Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi oraz pracodawcami z terenu całego województwa.


  Nasi uczniowie mają możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach kursów zawodowych branży gastronomicznej: barmańskim, kelnerskim, baristycznym, carvingu, somelierskim, kuchni staropolskiej oraz kursach branży mechanicznej: spawania metodą TIG, programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, obsługi osprzętu wielozadaniowego, ładowarek teleskopowych, obsługi klimatyzacji oraz instalacji LPG. Uczniowie mają też możliwość odbywania czterotygodniowych płatnych staży i praktyk u pracodawców.
  Od 2014 roku szkoła nieprzerwanie uczestniczy w projektach międzynarodowych w ramach programu Erasmus+, w całości finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Naszymi partnerami są szkoły z Niemiec, Włoch, Grecji, Cypru, Belgii, Francji, wielkiej Brytanii, Bułgarii i Łotwy.


  Zespół Szkół w Iwoniczu od 1 września 2019 roku realizuje projekt „Poprawa jakości kształcenia zawodowego - Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020”. Program ma na celu poprawę jakości transgranicznej edukacji zawodowej. W ramach projektu prowadzone są kursy, szkolenia, organizowane są wycieczki zawodowe. Wybudowano i doposażono stację diagnostyczną w której prowadzone są zajęcia specjalistyczne w branży motoryzacyjnej i mechanicznej. Wartość projektu to 1 039 277 euro.

  W latach 2021-2022 uczniowie ZS w Iwoniczu realizować będą staże zagraniczne w Grecji i we Włoszech w ramach projektu „Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
   Szkoła sprzyja rozwojowi zainteresowań uczniów i ich pasji, poprzez organizację szerokiej gamy zajęć dodatkowych. Działają w niej: Zespół Tańca Ludowego „KRAKOWIAK”, Klub Miłośników Gór, Szkolny Klub Historyczny, Szkolne Koło CARITAS oraz sekcje: sportowe, aerobiku i samoobrony.


  Od lat uczniowie uczestniczą w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym, zajmując wysokie lokaty na szczeblu okręgowym i centralnym. Z powodzeniem reprezentują również szkołę w konkursach przedmiotowych, artystycznych. Na szczególną uwagę zasługują sukcesy sportowe uczniów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w różnych dyscyplinach: lekkoatletyka, sztafetowe biegi przełajowe, piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka i koszykówka.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół w Iwoniczu

Zespół Szkół w Iwoniczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Iwoniczu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zdjęcia na stronie internetowej nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • Załączniki w formacie pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 • Brak możliwości powiększenia czcionki
 • Brak możliwości zmiany kontrastu strony

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Urbanik - Puchalik.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 13 43 518 11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół w Iwoniczu
 • Adres: Iwonicz ul. Zadwór 15
  38-440 Iwonicz Zdrój
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 134351811

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W skład Zespołu Szkół w Iwoniczu wchodzą 3 budynki:

1. budynek szkoły

2. budynek internatu

3. budynek warsztatów szkolnych

Przed budynkiem Zespołu Szkół w Iwoniczu od strony ul. Zadwór znajduje się wybrukowany parking, na którym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia do budynku szkoły oraz internatu prowadzą schody, które nieposiadają najazdów.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Nad wejściami nie ma umieszczonych głośników naprowadzających osoby niewidome oraz słabowidzące.

W budynkach Zespołu Szkół nie ma wind ani podjazdów.

Korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózu inwalidzkim.

Schody wewnątrz budynków nie są wyposażone w poręcze przyścienne.

W budynkach nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych oraz słabowidzących.

W szkole nie ma możliwosci skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla pracowniuków z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych

 • linki do odnośników są automatycznie pogrubiane
 • strona posiada jasne tło

 

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wizytówka szkoły

 

Warsztaty szkolne - nowoczesna pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych

 

Film promocyjny szkoły

Technikum Energetyczne

 

Technikum Informatyczne

 

Technikum Pojazdów Samochodowych

 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

 

Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

 

Technikum Architektury Krajobrazu

 

Technikum Ekonomiczne

 

Liceum Ogólnokształcące

 

Liceum Ogólnokształcące - oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Branżowa Szkoła I stopnia, zawód: mechanik - operator maszyn i pojazdów rolniczych

 

Internat

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Lubisz sport, ruch, chcesz poprawić swoją kondycję oraz wzbogacić swoje umiejętności techniczno-taktyczne z gier zespołowych? Jeżeli tak, to wszystko znajdziesz w Liceum Ogólnokształcącym o kierunku sportowym ze specjalnością zespołowe gry sportowe

Jest to szkoła, w której uczniowie łączą efektywnie naukę ze sportem. W tygodniowym planie nauczania są trzy godziny wychowania fizycznego oraz siedem godzin zajęć sportowych z gier zespołowych i pływania. Zapewniamy zajęcia na basenie doskonalące technikę pływania, a dla nieumiejących pływać organizujemy naukę pływania  od podstaw. Zajęcia sportowe prowadzą wykwalifikowani trenerzy i instruktorzy. Treningi prowadzone są według najnowocześniejszych metod, czego efektem są wspaniałe osiągnięcia naszych uczniów oraz wysokie miejsca szkoły w wojewódzkiej klasyfikacji sportowej prowadzonej przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie.

Dla uczniów szczególnie aktywnych i osiągających wysokie wyniki w sporcie przyznawane są stypendia. Dzięki znakomitej bazie dydaktycznej i sportowej oraz wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej szkoła zapewnia wszechstronny rozwój intelektualny, sportowy oraz doskonale przygotowuje do podjęcia studiów wyższych na Akademii Wychowania Fizycznego oraz innych kierunkach kształcenia.

Szkoła dysponuje bogatą bazą sportową do której należy zaliczyć: halę sportową, salę gimnastyczną lustrzaną, siłownię, boisko ze sztuczną trawą typu „ORLIK”, boisko z nawierzchnią tartanową do siatkówki i koszykówki o wymiarach, bieżnię tartanową o długości 120m (3 tory), skocznię do skoku w dal, rzutnię do pchnięcia kulą, trasy biegowe do biegów przełajowych, boisko piłkarskie o dobrze utrzymanej trawie naturalnej.

W szkole działają liczne sekcje sportowe, w których każdy może rozwijać swoje zainteresowania i pasje sportowe:

 • sekcja piłki siatkowej,
 • sekcja piłki koszykowej,
 • sekcja piłki ręcznej,
 • sekcja piłki nożnej,
 • sekcja lekkoatletyczna,
 • sekcja unihokeja,
 • sekcja tenisa stołowego,
 • badmintona,
 • sekcja pływania,
 • sekcja aerobiku.


Dodatkową atrakcją dla naszych uczniów są zajęcia taneczne w zespole „Zadwór”.

Zapraszamy młodzież: wystarczy sprawność fizyczna i wola uprawiania sportu. Stwarzamy taki system szkolenia, aby intensywne treningi i rozwój talentu sportowego szedł w parze z systematyczną nauką.

 •  Obiekty sportowe
 • Orlik 2012 przy szkole

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

  Nauka w klasie liceum ogólnokształcącego mundurowego o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne jest doskonałą propozycją dla absolwentów gimnazjum, którzy swoją przyszłość widzą w służbach mundurowych - policji, straży pożarnej, straży granicznej czy agencjach ochrony.

  Dla uczniów, którzy wybiorą ten kierunek proponujemy zajęcia prowadzone przez oficerów policji i straży pożarnej. Podczas tych zajęć uczniowie zdobędą wiedzę m.in. z zakresu wybranych zagadnień prawa karnego, cywilnego, elementów kryminologii i kryminalistyki. Poznają podstawy prawne regulujące zagadnienie ochrony przeciwpożarowej w Polsce, taktykę działań gaśniczych, specyfikę sprzętu gaśniczego i zasady działań ratowniczych oraz zadania stojące przed strażą graniczną.

Zajęcia praktyczne obejmować będą:

 • treningi musztry ogólnej i policyjnej,
 • zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz prowadzenia działań prewencyjnych przez policję,
 • treningi walki wręcz i ćwiczenia na torach sprawnościowych,
 • posługiwanie się sprzętem gaśniczym i ratowniczym oraz naukę działania w trakcie wykonania typowych czynności gaśniczych oraz prowadzenia działań ratowniczych,
 • elementy marszów według mapy,
 • wycieczki zawodowe m.in. do komendy i komisariatów policji, jednostek straży pożarnej i jednostek straży granicznej.

   Dzięki zwiększonej liczbie godzin zajęć z wychowania fizycznego uczniowie klasy mundurowej będą mogli rozwijać swoje pasje sportowe i dobrze przygotować się do egzaminów sprawnościowych, obowiązkowych przy rekrutacji na uczelnie i do pracy w służbach mundurowych. W ramach tych godzin przewidziane są m.in.: nauka pływania, zajęcia lekkoatletyczne i gry zespołowe. 

  Dodatkowo odbywać się będą zajęcia ze sztuk walki i samoobrony oraz strzelectwa sportowego.

Wyjazdy z Erasmusem

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Mechanik pojazdów samochodowych to zawód przyszłości. Dynamicznie rozwijająca się motoryzacja sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

Informacje dodatkowe:

W ramach zajęć edukacyjnych kurs na prawo jazdy kategorii B. Zajęcia specjalistyczne z diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych. Dodatkowo bezpłatne kursy potwierdzone certyfikatami na:

 • operatora wózków jezdniowych
 • spawania metodą TIG i MAG

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

kwalifikacja: MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • diagnozowania pojazdów samochodowych,
 • obsługi pojazdów samochodowych,
 • naprawy pojazdów samochodowych.

Możliwości zatrudnienia:

 • w stacjach diagnostyki i kontroli pojazdów samochodowych,
 • w zakładach produkcyjnych, naprawczych pojazdów samochodowych oraz przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • w jednostkach zajmujących się obrotem pojazdów samochodowych i ich częściami,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie diagnozowania, napraw, obsługi i kontroli pojazdów samochodowych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 • warsztat szkolny, w którym znajdują się działy: obróbki ręcznej, obróbki mechanicznej, spawania, hala główna z podnośnikiem kolumnowym i kanałem, diagnostyki samochodowej z podnośnikiem kolumnowym; wyposażone są one w nowoczesny sprzęt niezbędny do diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych,
 • pojazdy samochodowe do prowadzenia zajęć,
 • samochody do prowadzenia nauki jazdy,
 • klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych,
 • dwie pracownie języków obcych.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych to poszukiwany zawód na rynku pracy, ze względu na ciągły rozwój gospodarczy, jak i rozwijający się sektor techniczno-rolniczy. Skierowany jest do osób ceniących sobie pracę na wolnym powietrzu, kochających przyrodę, pracowitych, spostrzegawczych i umiejących podejmować właściwe decyzje.

Informacje dodatkowe:

W ramach zajęć edukacyjnych kurs na prawo jazdy kategorii B i T. Dodatkowo bezpłatne kursy potwierdzone certyfikatami na:

 • operatora kombajnów zbożowych
 • operatora wózków jezdniowych
 • spawania metodą TIG i MAG

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,
 • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
 • oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
 • wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi,
 • uzyskania dodatkowych uprawnień, tj. prawo jazdy kat. B i T, obsługi kombajnów zbożowych, obsługi wózków widłowych, spawania.

Możliwości zatrudnienia:

 • w przedsiębiorstwach technicznej obsługi rolnictwa,
 • w przedsiębiorstwach świadczących usługi z zakresu rolnictwa,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej (gospodarstwa rolnego).

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 • warsztat szkolny, w którym znajdują się działy: obróbki ręcznej, obróbki mechanicznej, spawania i hala napraw,
 • park maszynowy wyposażony w ciągniki rolnicze, maszyny, urządzenia i sprzęt rolniczy,
 • samochody do prowadzenia nauki jazdy,
 • kombajny zbożowe,
 • działka szkolna.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych to zawód dla osób interesujących się mechaniką, komunikatywnych, otwartych, sumiennych, pracowitych, posiadających podzielność uwagi i umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz sprawnych motorycznie.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Sylwetka absolwenta:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w robotach ziemnych i drogowych,
 • wykonywania czynności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych,
 • wykonywania robót związanych z budową dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
 • wykonywania robót związanych z utrzymaniem nawierzchni dróg i drogowych obiektów inżynierskich.

Możliwości zatrudnienia:

 • w przedsiębiorstwach budownictwa drogowego w zakresie budowy dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
 • w punktach serwisowych,
 • w firmach projektowych,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 • warsztat szkolny,
 • klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych,
 • dwie pracownie informatyczne,
 • dwie pracownie języków obcych.

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kierowca mechanik to nowy zawód, kierowany do osób, które w przyszłości chcą tworzyć wykwalifikowaną kadrę przedsiębiorstw transportowych; także pracować jako kierowcy samochodów ciężarowych, na których istnieje stałe zapotrzebowanie na rynku pracy.

Informacje dodatkowe:

W ramach zajęć edukacyjnych kurs na prawo jazdy kategorii B. Zajęcia specjalistyczne z diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych. Dodatkowo bezpłatne kursy potwierdzone certyfikatami na:

 • operatora wózków jezdniowych
 • spawania metodą TIG i MAG

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego 4.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów,
 • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy,
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy,
 • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego,
 • oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

Możliwość zatrudnienia:

 • w firmach transportowych związanych z przewozem osób i towarów jako kierowca zawodowy,
 • w warsztatach samochodowych i stacjach diagnostycznych,
 • w przedsiębiorstwach produkujących pojazdy i ich zespoły,
 • w małych zakładach obsługowo-naprawczych,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 • warsztat szkolny,
 • pojazdy samochodowe do prowadzenia zajęć,
 • samochody do prowadzenia nauki jazdy,
 • klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych,
 • dwie pracownie informatyczne,
 • dwie pracownie języków obcych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód szerokoprofilowy obejmujący wszystkie prace wykończeniowe w budownictwie (remontowe, malarsko-tapeciarskie, posadzkarskie itp.). Specjaliści w tej branży są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Biorąc pod uwagę jak długo trzeba czekać na wolne terminy fachowców zajmujących się robotami wykończeniowym, pracy dla absolwentów tego kierunku nie zabraknie.

Informacje dodatkowe:

 • dynamiczny rozwój branży budowlanej stwarza duże możliwości zatrudnienia,
 • atrakcyjny zawód dający szerokie uprawnienia do wykonywania prac remontowo-budowlanych,
 • zdobycie dodatkowych uprawnień w ramach organizowanych kursów,
 • możliwość podniesienia kwalifikacji w zawodzie (absolwent tej szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji w zakresie kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego).

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • kwalifikacja 1: BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • kwalifikacja 2: BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończąc szkołę w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • montowania systemów suchej zabudowy,
 • wykonywania robót malarskich,
 • wykonywania robót tapeciarskich,
 • wykonywania robót posadzkarskich,
 • wykonywania robót okładzinowych.

Możliwości zatrudnienia w:

 • zakładach remontowo - budowlanych,
 • firmach wykonujących prace wykończeniowe,
 • firmach świadczących usługi rozbiórkowe,
 • zakładach usług malarskich,
 • centrach handlowych budowlanych,
 • może założyć i samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Zespół Szkół w Iwoniczu to szkoła zawodowa z tradycjami, a jednocześnie szkoła nowoczesna, która cały czas uczestniczy w różnych projektach i dzięki temu uzupełnia oraz poszerza bazę dydaktyczną. Ponadto uposaża swoich uczniów w szereg dodatkowych uprawnień, niezbędnych na ciągle zmieniającym się rynku pracy.

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Technik weterynarii to zawód dla osób kochających zwierzęta i przyrodę, chętnych do niesienia pomocy zwierzętom, osób charakteryzujących się spostrzegawczością, wytrwałością, cierpliwością i dokładnością. Występuje duże zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy w tym zawodzie, zwłaszcza w zakresie profilaktyki i leczenia małych zwierząt.

Informacja dodatkowa:

 • bezpłatne prawo jazdy kategorii B,
 • praktyki zawodowe w kraju,
 • kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego (chów zwierząt) w całej Unii Europejskiej,
 • uprawnienia do korzystania z programów pomocowych Unii Europejskiej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • kwalifikacja 1: ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt.
 • kwalifikacja 2: ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik weterynarii będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych w zakresie diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych w zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa,
 • do kierowania pojazdem silnikowym oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy odpowiedniej kategorii zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami.

Ciągły rozwój nauk weterynaryjnych i rolniczych, wprowadzanie nowych metod oraz technologii obliguje technika weterynarii do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych.

Możliwości zatrudnienia w:

 • przychodniach, lecznicach czy gabinetach weterynaryjnych dla zwierząt,
 • podmiotach świadczących usługi z zakresu inseminacji zwierząt,
 • schroniskach i hotelach dla zwierząt,
 • organach kontroli i nadzoru weterynaryjnego,
 • może prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, usług inseminacyjnych, usług pielęgnacyjnych dla zwierząt.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Szkoła posiada pracownię produkcji zwierzęcej. Zajęcia specjalistyczne będą się odbywały w gabinecie zabiegowym, laboratorium diagnostycznym, pracowni zootechnicznej i prosektorium diagnostycznym. Uczniowie część uprawnień praktycznych będą nabywać w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Odrzechowej.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Technik informatyk to zawód stworzony dla osób zainteresowanych komputerami, programowaniem, aplikacjami internetowymi, tworzeniem stron WWW oraz administrowaniem sieci, charakteryzujących się takimi cechami jak: cierpliwość, spostrzegawczość, zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia oraz samodzielność w analizowaniu sytuacji i podejmowaniu decyzji.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • kwalifikacja 1: INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • kwalifikacja 2: INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Technik Informatyk

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych,
 • wykonywania oraz eksploatacji lokalnych sieci komputerowych,
 • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych,
 • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych,
 • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami

Technik Informatyk

Możliwości zatrudnienia w:

 • w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
 • przy administrowaniu sieci komputerowych,
 • przy obsłudze informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
 • w sklepach komputerowych i punktach serwisowych,
 • w wydawnictwach i drukarniach,
 • prowadzenie własnego przedsiębiorstwa.

Technik Informatyk

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 • dwie pracownie informatyczne,
 • centrum multimedialne,
 • dwie pracownie języków obcych,
 • klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Technik transportu drogowego zajmuje się planowaniem i organizowaniem przewozu drogowego podróżnych oraz transportu ładunków. Wykonuje również prace związane z obsługą środków transportu drogowego oraz prowadzi dokumentację dotyczącą przewozu drogowego osób i ładunków. Technik transportu drogowego posiada również umiejętności prowadzenia pojazdów samochodowych. To zawód, który stwarza duże możliwości zatrudnienia i umożliwia osiąganie satysfakcjonujących zarobków.

Informacja dodatkowa:

 • prawo jazdy kategorii B, C i C+E,
 • możliwość zatrudnienia na krajowym i międzynarodowym rynku pracy,
 • możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • zdobycie dodatkowych uprawnień w ramach organizowanych kursów.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • kwalifikacja 1: TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego.
 • kwalifikacja 2: TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik transportu drogowego jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • kierowania pojazdami transportu drogowego,
 • eksploatowania i konserwowania środków transportu drogowego,
 • planowania przewozu osób i rzeczy,
 • organizowania transportu drogowego,
 • obsługiwania pasażerów i ładunków w transporcie drogowym,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z przewozem osób i rzeczy,
 • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Możliwości zatrudnienia:

 • kierowca zawodowy w firmach specjalizujących się w zakresie przewozu osób i rzeczy,
 • pracownik w firmach spedycyjnych oraz logistycznych,
 • osoba nadzorująca pracę kierowców,
 • pracownik Inspekcji Transportu Drogowego, wojska lub policji, zakładów usługowo-naprawczych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Szkoła posiada pracownie i dobrze wyposażone warsztaty szkolne (m.in. stanowiska do kontroli i naprawy pojazdów samochodowych wraz z urządzeniami diagnostycznymi, stację diagnostyczną, stanowiska obróbki ręcznej i mechanicznej). Ponadto podjęła współpracę z lokalnymi firmami transportowymi, w których będzie prowadzone kształcenie praktyczne uczniów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Technik energetyk to nieustannie rozwijający i zmieniający się zawód, dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są nieustannie poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Wraz z rozwojem nowych technologii energetycznych potrzebni są specjaliści z zakresu montażu, eksploatacji, kontroli i naprawy maszyn, urządzeń i instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii.

Informacje dodatkowe:


 
Szkoła podpisała umowę o współpracy partnerskiej z PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Rzeszowie w zakresie wsparcia kształcenia w zawodzie technik energetyk, z perspektywą zatrudnienia absolwentów tego kierunku w spółce. Dzięki tej współpracy uczniowie zdobędą dodatkowe uprawnienia na szkoleniach organizowanych przez tę firmę.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • kwalifikacja 1: ELE.06. - Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych
 • kwalifikacja 2: ELE.07. - Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik energetyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • montowania i uruchamiania urządzeń do wytwarzania, przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej,
 • wykonywania konserwacji oraz przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych,
 • wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych,
 • nadzorowania i obsługiwania maszyn i urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach.

Możliwości zatrudnienia w:

 • zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń energetycznych,
 • elektrowniach i elektrociepłowniach,
 • zakładach energetycznych,
 • w specjalistycznych placówkach handlowych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Szkoła posiada zaplecze dydaktyczne i warunki lokalowe do prowadzenia teoretycznej nauki zawodu. Ponadto baza dydaktyczna będzie sukcesywnie wzbogacana w nowoczesne pracownie specjalistyczne wraz z przyrządami kontrolno-pomiarowymi, modelami i makietami urządzeń elektroenergetycznych, jak i stanowiska dydaktyczne dla uczniów.