ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Uncategorised

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 W trosce o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne naszych uczniów podejmujemy w szkole szereg działań wychowawczych i profilaktycznych.

 W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami,  utworzyliśmy "anonimową skrzynkę na sygnały".

 

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Liceum Ogólnokształcące - mundurowe o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne


  Nauka w klasie liceum ogólnokształcącego mundurowego o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne jest doskonałą propozycją dla absolwentów gimnazjum, którzy swoją przyszłość widzą w służbach mundurowych - policji, straży pożarnej, straży granicznej czy agencjach ochrony.

  Dla uczniów, którzy wybiorą ten kierunek proponujemy zajęcia prowadzone przez oficerów policji i straży pożarnej. Podczas tych zajęć uczniowie zdobędą wiedzę m.in. z zakresu wybranych zagadnień prawa karnego, cywilnego, elementów kryminologii i kryminalistyki. Poznają podstawy prawne regulujące zagadnienie ochrony przeciwpożarowej w Polsce, taktykę działań gaśniczych, specyfikę sprzętu gaśniczego i zasady działań ratowniczych oraz zadania stojące przed strażą graniczną.

Zajęcia praktyczne obejmować będą:

 • treningi musztry ogólnej i policyjnej,
 • zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz prowadzenia działań prewencyjnych przez policję,
 • treningi walki wręcz i ćwiczenia na torach sprawnościowych,
 • posługiwanie się sprzętem gaśniczym i ratowniczym oraz naukę działania w trakcie wykonania typowych czynności gaśniczych oraz prowadzenia działań ratowniczych,
 • elementy marszów według mapy,
 • wycieczki zawodowe m.in. do komendy i komisariatów policji, jednostek straży pożarnej i jednostek straży granicznej.

   Dzięki zwiększonej liczbie godzin zajęć z wychowania fizycznego uczniowie klasy mundurowej będą mogli rozwijać swoje pasje sportowe i dobrze przygotować się do egzaminów sprawnościowych, obowiązkowych przy rekrutacji na uczelnie i do pracy w służbach mundurowych. W ramach tych godzin przewidziane są m.in.: nauka pływania, zajęcia lekkoatletyczne i gry zespołowe. 

  Dodatkowo odbywać się będą zajęcia ze sztuk walki i samoobrony oraz strzelectwa sportowego.

Wyjazdy z Erasmusem

 


Liceum Ogólnokształcące - profil: sportowy, specjalność: piłka nożna

 Lubisz sport, ruch, chcesz poprawić swoją kondycję oraz wzbogacić swoje umiejętności techniczno-taktyczne z gier zespołowych? Jeżeli tak, to wszystko znajdziesz w Liceum Ogólnokształcącym o kierunku sportowym ze specjalnością piłka nożna

Jest to szkoła, w której uczniowie łączą efektywnie naukę ze sportem. W tygodniowym planie nauczania są trzy godziny wychowania fizycznego oraz siedem godzin zajęć sportowych z gier zespołowych i pływania. Zapewniamy zajęcia na basenie doskonalące technikę pływania, a dla nieumiejących pływać organizujemy naukę pływania  od podstaw. Zajęcia sportowe prowadzą wykwalifikowani trenerzy i instruktorzy. Treningi prowadzone są według najnowocześniejszych metod, czego efektem są wspaniałe osiągnięcia naszych uczniów oraz wysokie miejsca szkoły w wojewódzkiej klasyfikacji sportowej prowadzonej przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie.

Dla uczniów szczególnie aktywnych i osiągających wysokie wyniki w sporcie przyznawane są stypendia. Dzięki znakomitej bazie dydaktycznej i sportowej oraz wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej szkoła zapewnia wszechstronny rozwój intelektualny, sportowy oraz doskonale przygotowuje do podjęcia studiów wyższych na Akademii Wychowania Fizycznego oraz innych kierunkach kształcenia.

Szkoła dysponuje bogatą bazą sportową do której należy zaliczyć: halę sportową, salę gimnastyczną lustrzaną, siłownię, boisko ze sztuczną trawą typu „ORLIK”, boisko z nawierzchnią tartanową do siatkówki i koszykówki o wymiarach, bieżnię tartanową o długości 120m (3 tory), skocznię do skoku w dal, rzutnię do pchnięcia kulą, trasy biegowe do biegów przełajowych, boisko piłkarskie o dobrze utrzymanej trawie naturalnej.

W szkole działają liczne sekcje sportowe, w których każdy może rozwijać swoje zainteresowania i pasje sportowe:

 • sekcja piłki siatkowej,
 • sekcja piłki koszykowej,
 • sekcja piłki ręcznej,
 • sekcja piłki nożnej,
 • sekcja lekkoatletyczna,
 • sekcja unihokeja,
 • sekcja tenisa stołowego,
 • badmintona,
 • sekcja pływania,
 • sekcja aerobiku.


Dodatkową atrakcją dla naszych uczniów są zajęcia taneczne w zespole „Zadwór”.

Zapraszamy młodzież: wystarczy sprawność fizyczna i wola uprawiania sportu. Stwarzamy taki system szkolenia, aby intensywne treningi i rozwój talentu sportowego szedł w parze z systematyczną nauką.

 •  Obiekty sportowe
 • Orlik 2012 przy szkole
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Zespół Szkół w Iwoniczu oferuje wynajem budynku internatu wraz z zapleczem kuchennym dla zorganizowanych grup w okresie ferii letnich. 

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dawcą krwi lub jej składników może być zdrowa osoba w wieku 18-65 lat, legitymująca się dokumentem ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość wraz z adresem zamieszkania/zameldowania i numerem PESEL.

Przed oddaniem krwi lub jej składników należy...

 • być wyspanym,
 • w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok. 2 I płynów,
 • spożyć lekkostrawny posiłek,
 • ograniczyć palenie papierosów,
 • nie przychodzić do oddania krwi po spożyciu alkoholu lub innych środków zmieniających nastrój!!!

Miejsca poboru krwi w RCKiK w Polsce:

 • szczegółowe informacje na temat możliwości oddawania krwi zawarte są na stronie internetowej, www.twojakrew.pl,
 • siedziba RCKiK na terenie Polski (w każdym województwie),
 • Oddziały Terenowe RCKiK,
 • stałe punkty poboru krwi i/lub tzw. ekipy,
 • w czasie wyjazdowych akcji krwiodawstwa, realizowanych w terenie (poza siedzibami RCKiK w kraju).

Szczególnie cennym składnikiem krwi są płytki krwi!!!

Zostań dawcą płytek i zgłoś się do siedziby RCKiK lub wyznaczonego Oddziału Terenowego RCKiK.

Najbliższe oddziały:

Terenowy Oddział Krosno
38-400 Krosno ul. Korczyńska 57 tel. (0-13) 420-10-50; godziny pracy 7.00-14.35; godziny rejestracji dawców 7.00-12.00

Terenowy Oddział Jasło
38-200 Jasło ul. Lwowska 22 tel. (0-13) 445-84-68; godziny pracy 7.00-13.35; godziny rejestracji dawców 7.00-11.30

Terenowy Oddział Sanok
38-500 Sanok ul. Konarskiego 24 tel. (0-13) 464-33-53; godziny pracy 7.00-14.35; godziny rejestracji dawców 7.00-11.30

Szczegółowe informacje na temat możliwości oddawania krwi zawarte są na stronie internetowej: www.twojakrew.pl lub www.rckk.rzeszow.pl.

Oddawanie krwi jest bezpieczne.

Krew pobiera fachowy personel zawsze przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku.

WYSTARCZY 1 GODZINA, KTÓRĄ POŚWIĘCISZ NA ODDANIE KRWI, A MOŻESZ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE.

Uprawnienia Honorowych Dawców Krwi

 1. Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi.
 2. Osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew przysługuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi" oraz możliwość uzyskania legitymacji HDK.
 3. Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o publicznej służbie krwi przysługuje:
  • zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (do godziny 24:00 w dniu oddania krwi), w przypadku wykonywania szczególnie niebezpiecznych zawodów lekarz może wydać zwolnienie na całą dobę,
  • w uzasadnionych przypadkach zwrot kosztów przejazdu do najbliższej jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której oddaje krew na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, koszty te ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi,
  • posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kilokalorii (np. czekolady),
  • publiczna służba zdrowia zapewnia anonimowość dawcy krwi. Oznakowanie opakowań krwi i preparatów krwiopochodnych nie może zawierać danych umożliwiających identyfikację dawcy przez biorcę lub inną osobę bądź jednostkę organizacyjną inną niż jednostka organizacyjna publicznej służby krwi (art.13 w/w ustawy).
 4. Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przysługuje:
  • zniżka na leki znajdujące się na liście leków refundowanych oraz bezpłatny do wysokości limitu przydział leków krwiotwórczych (wg listy ogłaszanej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia),
  • korzystanie ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej poza kolejnością oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
 5. W związku z możliwością odliczenia darowizny za oddaną krew od podstawy opodatkowania, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa będą wydawać Honorowym Krwiodawcom na życzenie stosowne zaświadczenia od dnia 2 stycznia następnego roku.
 6. Krwiodawcom przysługują ulgowe lub bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej na terenie własnego miejsca zamieszkania. Jest to uprawnienie lokalne. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z właściwym RCKiK lub OT.

ODZNAKI ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI:

(dawniej) III stopnia
kobiety po oddaniu 5 I krwi
mężczyźni po oddaniu 6 I krwi

(dawniej) II stopnia
kobiety po oddaniu 10 I krwi
mężczyźni po oddaniu 12 I krwi

(dawniej) I stopnia
kobiety po oddaniu 15 I krwi
mężczyźni po oddaniu 18 I krwi.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

CO TO JEST KREW?

Krew to płynna tkanka, składająca się z krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi i osocza (plazmy):

 • krwinki czerwone - są odpowiedzialne za transport tlenu do wszystkich komórek organizmu,
 • krwinki białe - są odpowiedzialne za obronę organizmu przed infekcjami,
 • płytki krwi - odpowiadają za zatrzymanie krwawienia,
 • osocze (plazma) - stanowi do 55% objętości krwi, jest to część płynna krwi; zawiera białka (albuminę, czynniki krzepnięcia, białka odpornościowe), jest odpowiedzialne za transport wody i substancji odżywczych do komórek, a także odprowadzanie produktów przemiany materii do wątroby, nerek i płuc.

Wszystkie wyżej wymienione składniki krwi odnawiają się! Niezależnie od tego czy jesteś dawcą, czy nie, krew podlega ciągłej wymianie. Nie można uzależnić się od oddawania krwi.

Procentowy udział grup krwi w naszej populacji (polskiej)

1% AB Rh- 7% AB Rh+
2% B Rh- 15% B Rh+
6% 0 Rh- 31% 0 Rh+
6% A Rh- 32% A Rh+

Jak wynika z powyższego tylko 15% populacji polskiej posiada grupę krwi Rh ujemną, dlatego też możemy borykać się z niedoborami w tych grupach. W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą do osób, które posiadają grupę krwi Rh ujemną o systematyczne oddawanie krwi.

Krew jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale także cierpiącym na szereg poważnych chorób. Przetaczana w postaci przetworzonych składników lub jako krew pełna pozwala ratować życie i zdrowie. Jej źródłem jest zdrowy człowiek!

Co można otrzymać z krwi?

Krew należy do najcenniejszych leków jakimi dysponuje medycyna, ratuje zdrowie i życie ludzkie. Stabilność polskiego systemu krwiodawstwa i odpowiednie rezerwy krwi, to bezpieczeństwo nas wszystkich.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

PROCEDURA ODDANIA KRWI

 1. Rejestracja: Przy rejestracji otrzymamy do wypełnienia kwestionariusz (patrz str. 8-10 zamieszczono wzór, dokument ten może się różnić w poszczególnych RCKiK). Konieczny jest dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL i adresem zameldowania/zamieszkania.
 2. Pracownia analiz lekarskich lub stanowisko do badania poziomu hemoglobiny: badanie poziomu hemoglobiny przy użyciu wyłącznie sprzętu jednorazowego, odczyt w ciągu kilku minut.
 3. Gabinet lekarski:
  • ocena informacji zawartych w wypełnionym kwestionariuszu dla dawców krwi,
  • wywiad lekarski,
  • badanie przedmiotowe uwzględniające wyniki pomocniczych badań diagnostycznych,
  • kwalifikacja do oddania krwi.
 4. Uzupełnienie płynów w organizmie: od momentu zakwalifikowania do poboru krwi, uzupełniamy płyny w organizmie. Dawca otrzymuje np. wodę mineralną do spożycia.
 5. Stanowisko do oddawania krwi: oddanie 450 ml krwi do jednorazowego pojemnika plastikowego z płynem konserwującym.
 6. Krótka regeneracja sił. Po oddaniu krwi, dawca przez pewien czas pozostaje na miejscu celem regeneracji sił. Każdy dawca opuszczając punkt poboru krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4.500 kcal. - np. czekolady.
 7. Na prośbę Dawcy wystawiane jest:
  • zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, uczelni, szkole,
  • w uzasadnionych przypadkach wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na przejazd do najbliższego punktu poboru krwi,
  • legitymacja HDK,
  • kopia wyników badań.


Pamiętaj, że krew może być potrzebna każdemu z nas lub naszym bliskim!

UWAGA! Wzór kwestionariusza (dokument ten może różnić się w poszczególnych RCKiK)

Zasady kwalifikowania kandydatów na dawców oraz dawców do oddania krwi lub jej składników

Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi:

 • Kwalifikowany jest przez lekarza do oddania krwi, osocza, zabiegów aferezy i innych zabiegów na podstawie oceny informacji zawartych w wypełnionym kwestionariuszu dla dawców krwi, wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego uwzględniającego wyniki pomocniczych badań diagnostycznych.
 • W obecności lekarza przed każdym zabiegiem pobrania krwi, osocza lub innym zabiegiem (w tym m.in. osocza metodą plazmaferezy, krwinek płytkowych i krwinek białych metodą aferezy automatycznej) wyraża w kwestionariuszu pisemną zgodę na określony zabieg.
 • W każdej chwili podczas donacji może wycofać zgodę na oddanie krwi, a po oddaniu krwi może poinformować, że jego krew nie nadaje się do przetoczenia.
 • Badanie lekarskie pozwala wykryć szereg sytuacji, w których oddanie krwi jest przeciwwskazane. Przeciwwskazania mogą być bezwzględne, dyskwalifikujące badaną osobę na stałe lub względne dyskwalifikujące czasowo.
 • Badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi obejmuje:
  • wywiad lekarski,
  • skrócone badanie przedmiotowe.

Wywiad medyczny

Wiek

 • dawcą może być osoba w wieku od 18 do 65 lat,
 • w wyjątkowych przypadkach lekarz może wyrazić zgodę na oddanie krwi przez osobę powyżej 65 roku życia lub poniżej 18 roku życia,
 • dawcy pierwszorazowi do 60 roku życia, powyżej tego wieku po uzyskaniu pisemnej zgody lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jednak ostateczną decyzję podejmuje lekarz kwalifikujący.

Podane niżej przeciwwskazania do oddawania krwi są zgodne z aktualnymi aktami prawnymi wydanymi przez Ministra Zdrowia.

Dyskwalifikacja czasowa

 • Okres miesiączkowania i do 3 dni po zakończeniu.
 • 7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu przewodowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych.
 • Do następnego dnia po leczeniu zęba i wizycie u stomatologa.
 • 6 miesięcy w przypadku większych operacji i innych zabiegów medycznych wykonywanych sprzętem wielokrotnego użytku i przebiegających z naruszeniem skóry lub błon śluzowych.
 • 6 miesięcy po wykonaniu tatuażu, zakładaniu kolczyków, itp.
 • 6 miesięcy od zabiegu akupunktury (chyba, że akupunktura została wykonana igłami do akupunktury jednorazowego użytku przez wykwalifikowanego lekarza).
 • 6 miesięcy od kontaktu z obcą krwią (kontakt śluzówki z krwią lub ukłucie igłą).
 • 6 miesięcy od zabiegu endoskopii z użyciem fiberoendoskopu (np. gastroskopia, kolonoskopia, artroskopia).
 • Czas do pełnego wyleczenia w przypadku ostrych chorób (np. układu pokarmowego, moczowego, oddechowego) w przypadku leczenia antybiotykami musi upłynąć 14 dni od zakończenia leczenia.
 • Okres, gdy wartość ciśnienia tętniczego nie mieści się w granicach 90/60 - 180/100 mm Hg, tętno miarowe 50-100/min.
 • 2 lata po wyleczeniu gruźlicy i otrzymaniu od lekarza ftyzjatry zaświadczenia o wyleczeniu.
 • Choroby zapalne i uczuleniowe skóry, ostre stany uczuleniowe i okres odczulania, zaostrzenie przewlekłej choroby alergicznej.
 • 1 rok od zakończenia leczenia rzeżączki.
 • 6 miesięcy od powrotu z krajów o wysokiej zachorowalności na AIDS (np. Afryka Środkowa i Zachodnia,Tajlandia).
 • Wystąpienie objawów sugerujących chorobę AIDS takich jak:
  • przewlekłe powiększenie węzłów chłonnych (zwłaszcza szyjnych, karkowych, nadobojczykowych i pachowych),
  • nocne poty,
  • gorączka o niewyjaśnionej przyczynie,
  • niewyjaśniona utrata wagi ciała,
  • przewlekła biegunka.
 • Nietypowe zmiany skórne powodują dyskwalifikację do czasu wyjaśnienia ich przyczyny.
 • 6 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występują choroby tropikalne, (jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby).
 • 12 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występuje malaria, jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby (4 miesiące pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej).
 • Przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii nieprzerwanie przez 6 miesięcy dyskwalifikuje dawcę na okres 4 miesięcy, po tym okresie zakwalifikowanie jest możliwe pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej.
 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia brucelozy i gorączki Q.
 • 3 lata po zakończeniu leczenia i braku objawów malarii (pod warunkiem, że badania immunologiczne lub metodami biologii molekularnej dają wyniki negatywne).
 • 2 lata po przebyciu gorączki reumatycznej, jeśli nie wystąpiła przewlekła choroba serca.
 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia zapalenia szpiku.
 • 6 miesięcy od całkowitego wyleczenia z toksoplazmozy.
 • 6 miesięcy od wyleczenia mononukleozy zakaźnej.
 • 6 miesięcy po porodzie lub po zakończeniu ciąży.
 • 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników.
 • 6 miesięcy po przeszczepie ludzkich komórek i tkanek.
 • Co najmniej 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej i uzyskaniu prawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych.
 • 2 tygodnie po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego i gorączce powyżej 38° C.
 • 2 tygodnie po zaprzestaniu przyjmowania antybiotyków. Kontakt z chorobami zakaźnymi dyskwalifikuje na czas równy inkubacji danej choroby (zwykle 4 tygodnie).
 • Bliski kontakt w warunkach domowych z chorym na wirusowe zapalenie wątroby dyskwalifikuje na okres 6 miesięcy
 • Okres pozbawienia wolności i 6 miesięcy po odbytej karze więzienia
 • Po szczepieniach okresowo na czas uzależniony od rodzaju szczepionki:
  • 4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami przeciw BCG, odrze, różyczce, żółtej febrze, nagminnemu zapaleniu ślinianek przyusznych, nagminnemu porażeniu dziecięcemu, durowi brzusznemu, cholerze,
  • 48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi bakteriami, riketsjami, wirusami przeciw cholerze, durowi brzusznemu, krztuścowi, durowi plamistemu, nagminnemu porażeniu dziecięcemu,
  • 48 godzin od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A lub B (bez kontaktu z chorobą),
  • 1 tydzień w przypadku szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (bez kontaktu z chorobą),
  • 3 miesiące po biernym uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi,
  • 48 godzin od przyjęcia anatoksyny błonicowej i tężcowej,
  • 48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie i kleszczowemu zapaleniu mózgu, a 1 rok w przypadku ryzyka zakażenia.

Przyjmowanie leków

Przyjmowanie leków może wskazywać na istnienie choroby powodującej dyskwalifikację, dlatego należy wyjaśnić przyczynę stosowanego leczenia.

Okres przyjmowania leków z wyjątkiem witamin, doustnych leków antykoncepcyjnych oraz leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy. W przypadku przyjmowania innych leków, aby oddać krew należy uzyskać zgodę lekarza (np. zażywanie aspiryny lub leków zawierających kwas acetylosalicylowy dyskwalifikuje przez 5 dni od ostatniego zażycia).

Dyskwalifikacja stała

 • Poważne choroby układu krążenia aktualne lub przebyte, między innymi:
  • wady serca (poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi),
  • choroba niedokrwienna mięśnia sercowego,
  • stan po zawale mięśnia sercowego,
  • zaburzenia rytmu serca,
  • niewydolność krążenia,
  • miażdżyca znacznego stopnia.
 • Choroby pochodzenia naczyniowo-mózgowego (np. stan po udarze mózgu).
 • Poważne choroby układu pokarmowego (w tym schorzenia wątroby), oddechowego, moczowego, nerwowego (szczególnie padaczka, nawracające choroby psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego oraz przewlekłe choroby OUN - ośrodkowego układu nerwowego).
 • Poważne choroby skóry (w tym łuszczyca).
 • Choroby krwi i układu krwiotwórczego, zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie.
 • Choroby metaboliczne i układu endokrynnego np. cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy itp.
 • Choroby układowe np. kolagenozy.
 • Nowotwory złośliwe.
 • Choroby zakaźne:
  • WZW typu B, WZW typu C, wirusowe zapalenie wątroby w wywiadzie,
  • każda żółtaczka o niejasnej etiologii,
  • babeszjoza,
  • kala azar (leiszmanioza trzewna),
  • Trypanosoma cruzi (gorączka Chagasa),
  • promienica,
  • tularemia,
  • HLTV l/ll - retrowirus uważany m.in. za czynnik wywołujący białaczkę/ chłoniaka z komórek T u dorosłych - występuje endemicznie w południowej Japonii i basenie Morza Karaibskiego.
 • Nosicielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS).
 • Przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii nieprzerwanie przez 6 miesięcy, jeżeli wynik badań w kierunku malarii przeprowadzonych nie wcześniej niż 4 miesiące po powrocie jest dodatni lub jeśli nie wykonano tych badań.
 • Przynależność do grup, które ze względu na swoje zachowania seksualne są szczególnie narażone na zakażenia poważnymi chorobami, mogącymi przenosić się drogą krwi w tym:
  • narkomani,
  • osoby uprawiające prostytucję,
  • osoby często zmieniające partnerów seksualnych.
 • Osoby mające partnerów seksualnych z wyżej wymienionych grup.
 • Lekozależność, alkoholizm.
 • Choroba Creutzfelda-Jakoba u osoby lub w rodzinie.
 • Kiła.
 • Przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenie kiedykolwiek hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek.
 • Leczenie bezpłodności w latach 1965-1985 zastrzykami hormonów.
 • Przebywanie o okresie od 01.01.1980 r. do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 m-cy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii.
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychotropowych.
 • Każdy przypadek stosowania domięśniowo lub dożylnie leków, które nie zostały przepisane przez lekarza.

Badanie przedmiotowe

Lekarz przeprowadza skrócone badanie przedmiotowe kandydata na dawcę lub dawcy krwi zwracając uwagę na:

 1. Wygląd ogólny
  Dyskwalifikuje się osoby, których wygląd ogólny może wskazywać na pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków oraz nadmierne pobudzenie psychiczne.
 2. Ciężar ciała
  Ciężar ciała nie powinien być niższy niż 50 kg.
 3. Temperatura ciała
  Temperatura ciała, która mierzona jest pod pachą nie powinna przekraczać 37° C.
 4. Tętno
  Tętno powinno być miarowe o częstotliwości od 50 do 100 uderzeń na minutę.
 5. Ciśnienie tętnicze
  Wartości ciśnienia tętniczego nie powinny przekraczać:
  • 180 mm Hg dla ciśnienia skurczowego,
  • 100 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego.
 6. Węzły chłonne
  Szczególną uwagę należy zwrócić na stan obwodowych węzłów chłonnych przede wszystkim szyjnych, karkowych, nadobojczykowych i pachowych, powiększenie obwodowych węzłów chłonnych stanowi przeciwwskazanie do pobrania krwi aż do wyjaśnienia przyczyny ich powiększenia.
 7. Zmiany skórne
  Okolica miejsca wkłucia dożyły powinna być wolna od jakichkolwiek zmian chorobowych.

Badania laboratoryjne

Częstość wykonywania badań laboratoryjnych

 1. przed każdym zabiegiem oddawania krwi oznacza się stężenie hemoglobiny,
 2. przed zabiegiem trombaferezy lub leukaferezy oznacza się:
  • stężenie hemoglobiny i wartości hematokrytu
  • liczbę krwinek płytkowych i krwinek białych
 3. od każdej osoby zakwalifikowanej do oddawania krwi, osocza, zabiegu trombaferezy, leukaferezy lub innego zabiegu po jego zakończeniu pobiera się próbki krwi w celu oznaczenia:
  • antygenu HBs
  • przeciwciał anty - HIV 1, 2
  • przeciwciał anty - HCV
  • RNA HCV
  • RNA HIV
  • DNA HBV
  • odczynów kiłowych
 4. u dawców oddających regularnie krew pełną lub składniki komórkowe krwi pobiera się raz w roku próbki krwi w celu wykonania oznaczenia:
  • poziom hemoglobiny i wartości hematokrytu
  • liczby krwinek czerwonych
  • liczby krwinek płytkowych
  • liczby krwinek białych
  • składu procentowego krwinek białych
 5. u dawców oddających regularnie osocze oprócz wymienionych badań należy dodatkowo wykonywać oznaczenie stężenia białka całkowitego i składu procentowego białek (ewentualnie wskaźnika albuminowo-globulinowego) raz na 12 miesięcy.

Specjalne zalecenia w przypadku dawców poddawanych zabiegom aferezy:

Dawcy oddający składniki krwi metodą aferezy powinni odpowiadać kryteriom stosowanym wobec dawców krwi pełnej.

W czasie przeprowadzania wywiadu lekarz szczególną uwagę zwraca na:

 • skłonność do wzmożonych krwawień,
 • objawy mogące wskazywać na zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (szczególnie istotne w przypadku stosowania środków zwiększających objętość osocza, jak np. HES, i/albo stymulacji kortykosteroidami),
 • przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy (np. aspiryna, polopiryna) w ciągu 5 dni przed zabiegiem trombaferezy,
 • objawy choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy (szczególnie w przypadku stosowania stymulacji kortykosteroidami),
 • powikłania występujące podczas poprzednich donacji.

W krwioobiegu dorosłego człowieka krąży ok. 5 - 6 I krwi. Częstotliwość, rodzaj i objętość donacji ustala lekarz kierując się ogólnym stanem zdrowia dawcy.

Metody oddawania krwi:

 1. Metoda konwencjonalna - dawca oddaje krew pełną w ilości 450 ml w czasie od 5 do 12 minut. Krew pełna może być pobrana nie częściej niż 6 razy od mężczyzny i 4 razy od kobiety w ciągu roku. Przerwa po oddaniu krwi wynosi co najmniej 8 tygodni.
 2. Metoda plazmaferezy automatycznej - dawca oddaje tylko osocze (plazmę) w ilości 600 ml w czasie ok. 40 min. Osocza metodą automatycznej plazmaferezy można pobrać nie więcej niż 25 litrów w roku. Przerwa po oddaniu osocza wynosi co najmniej 2 tygodnie.
 3. Metoda trombaferezy i leukaferezy - dawca oddaje tylko wybrane elementy komórkowe krwi (płytki w ilości ok. 250 ml w czasie ok. 60 min.; krwinki białe w ilości 250 - 500 ml w czasie od 2 do 3 godz.) w odstępach nie krótszych niż 4 tygodnie. Zabiegi trombaferezy i leukaferezy można wykonać do 12 razy w ciągu roku, a przerwa między nimi wynosi co najmniej 4 tygodnie.

Zabiegi aferezy: plazmaferezy i trombaferezy można wykonać miesiąc po oddaniu krwi pełnej. Zabieg leukaferezy wykonuje się tylko na specjalne zamówienie szpitali. Dawca musi poddać się stymulacji farmakologicznej (podanie leków) w celu uzyskania większej ilości granulocytów we krwi obwodowej.

Jak zachowywać się po oddaniu krwi:

 • Należy stosować się do zaleceń lekarza lub personelu fachowego pobierającego krew.
 • Trzymać uciśnięte miejsce wkłucia odpowiednio długo (ręka wyprostowana w łokciu), tego dnia nie należy nosić w tej ręce ciężarów.
 • Pozostać w miejscu oddania krwi przez co najmniej pół godziny.
 • Niezastosowanie się do powyższych wskazówek narazi dawcę na powstanie krwiaka lub zasinienie w miejscu wkłucia (jeżeli tak się stanie stosować okłady z Altacetu lub lodu). W przypadku powstania dużej zmiany należy zgłosić się do lekarza rodzinnego.
 • Unikać w tym dniu pośpiechu i energicznych ćwiczeń fizycznych.
 • Starać się nie przebywać w zbyt gorących i dusznych pomieszczeniach.
 • W przypadku wystąpienia w ciągu 48 godzin od pobrania krwi jakichkolwiek objawów chorobowych zawiadomić telefonicznie RCKiK lub Oddział Terenowy RCKiK.

Jeżeli jednak wystąpiły objawy osłabienia należy:

 • Powiedzieć komukolwiek, kto jest obok Ciebie, że oddawałeś krew i czujesz się słabo.
 • Położyć się z nogami ułożonymi wyżej lub zrobić skłon tak, aby głowa znalazła się miedzy nogami.
 • Jeżeli objawy pojawiły się po opuszczeniu miejsca oddania krwi należy skontaktować się z lekarzem.
 • Osoby wykonujące takie zawody jak: pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu, osoby pracujące na wysokości, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie mogą powrócić do swoich zajęć nie wcześniej niż 12 godzin po oddaniu krwi.
 • O wszystkich powikłaniach po oddaniu krwi powiadomić lekarza RCKiK lub Oddziału Terenowego.

Po pobraniu krew zostanie przebadana, aby stwierdzić, czy dawca nie jest zakażony kiłą, AIDS, żółtaczką typu B lub C. Jeśli test wypadnie pozytywnie krew nie zostanie przetoczona.

Przy pozytywnych wynikach badań, tzn. dodatnich (wskazujących na infekcję) dawca zostanie o tym poinformowany.

Złe samopoczucie może przydarzyć się każdemu.
Jeśli zdarza się często należy rozważyć decyzję o dalszym oddawaniu krwi.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 Dnia 7 kwietnia 2017r. w Zespole Szkół w Iwoniczu odbyło się szkolenie „AutoAsertywni”. Warsztaty zostały zorganizowane dla uczniów klas II Z oraz II TPS/TMR. Warsztaty z cyklu „NIGDY NIE PROWADZĘ POD WPŁYWEM… pasażerów” przeprowadził szkoleniowiec z Impuls - Akademii Auto Świat – Krosno. Dla większości młodych ludzi uzyskanie prawa jady to ogromny krok w dorosłość kojarzoną z niezależnością, wolnością i swobodą poruszania się. W szkoleniu na kierowców bardzo często zapomina się jednak o tym, co najważniejsze: o odpowiedzialności za siebie, pasażerów i innych użytkowników dróg.
Więcej informacji o kampanii na http://akademia.autoswiat.pl/autoasertywni/  

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Procedury kwalifikowania kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
w Zespole Szkół w Iwoniczu w roku szkolnym 2018/2019

Podstawą zakwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej jest osiągnięcie określonych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną progów punktowych stanowiących wynik, będący sumą punktów uzyskanych:

 1. na egzaminie przeprowadzonym w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 2. z przeliczenia ocen z czterech przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum i tak:

Przedmioty uwzględnianie w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • Liceum Ogólnokształcące: język polski, język obcy, matematyka, geografia
 • Technikum Architektury Krajobrazu: język polski, język obcy, matematyka, biologia
 • Technikum Ekonomiczne: język polski, język obcy, matematyka, informatyka
 • Technikum Informatyczne: język polski, język obcy, matematyka, informatyka
 • Technikum Logistyczne: język polski, język obcy, matematyka, informatyka
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki: język polski, język obcy, matematyka, geografia
 • Technikum Pojazdów Samochodowych: język polski, język obcy, matematyka, geografia
 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: język polski, język obcy, matematyka, biologia
 • Branżowa Szkoła I Stopnia: język polski, matematyka, historia, biologia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

 1. za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 punktów,
 2. za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia – 100 punktów
 3. Sposób przeliczania na punkty wyników z egzaminu gimnazjalnego: wyniki procentowe, uzyskane z egzaminu przeliczane są na punkty: 1% = 1 punkt. Wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z egzaminu podzielonych przez 5 po zaokrągleniu do liczby całkowitej.
 4. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum szkoły z czterech przedmiotów przyjmuje się następujące wartości ocen:
  • celujący - 18 pkt
  • bardzo dobry - 17 pkt
  • dobry - 14 pkt
  • dostateczny - 8 pkt
  • dopuszczający - 2 pkt
 5. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt
 6. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 18 pkt. Za dodatkowe osiągnięcia ucznia uważa się:
  1. uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty - 7 pkt
  2. za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty: - 10 pkt
  3. uzyskanie wysokiego miejsca - nagrodzonego lub honorowanego zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół – do 3 pkt
   • międzynarodowym - 4 pkt
   • krajowym – 3 pkt
   • wojewódzkim - 2 pkt
   • powiatowym - 1 pkt
 7. stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu do 3 pkt.
 8. Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum w sposób następujący:
  1. Maksymalnie 60 punktów uzależnionych od ocen z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego:
   • celujący - 20 pkt
   • bardzo dobry - 18 pkt
   • dobry - 13 pkt
   • dostateczny - 8 pkt
   • dopuszczający - 2 pkt
  2. Maksymalnie 20 punktów uzależnionych od średniej ocen (po zaokrągleniu do liczby całkowitej) z dwóch historii i wiedzy o społeczeństwie:
   • średnia ocen 6 - 20 pkt
   • średnia ocen 5 - 18 pkt
   • średnia ocen 4 - 13 pkt
   • średnia ocen 3 - 8 pkt
   • średnia ocen 2 - 2 pkt
  3. Maksymalnie 20 punktów uzależnionych od średniej ocen (po zaokrągleniu do liczby całkowitej) z czterech biologii, geografii, fizyki i chemii:
   • średnia ocen 6 - 20 pkt
   • średnia ocen 5 - 18 pkt
   • średnia ocen 4 - 13 pkt
   • średnia ocen 3 - 8 pkt
   • średnia ocen 2 - 2 pkt
 9. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranej klasy niezależnie od kryteriów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

 • Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych
 • Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 • Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Przyjmuje się w roku szkolnym 2018/2019 następujące progi punktowe:

 • liceum ogólnokształcące: próg punktowy - 75 pkt
 • technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych: próg punktowy – 65 punktów lub do wyczerpania limitu miejsc
 • Branżowa Szkoła I Stopnia (wszystkie zawody) próg punktowy - do wyczerpania limitu miejsc


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do wszystkich typów szkół na podbudowie gimnazjum składają następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej z wpisanym numerem PESEL
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum
 3. Zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 4. Karta zdrowia
 5. Dwie fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)
 6. Kandydaci do szkół zawodowych: zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie
 7. Zaświadczenie (dyplom) o osiągnięciach sportowych lub artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim
 8. Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej dla uczniów z problemami zdrowotnymi
 9. Zaświadczenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty o uzyskaniu tytułu finalisty konkursu wojewódzkiego

Postanowienia końcowe

O decyzji komisji rekrutacyjnej zawiadamia się kandydatów przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy przyjętych.

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Galilei-Gymnasium
D – 59065 Hamm
DE – GERMANY

Our school is a "Gymnasium" which leads to the "Abitur", which means that the students are allowed to study at an university.
Our student’s age is from 10 to 18 years. We have no special focus.
From the beginning our students learn English. In the second year at an age of eleven they can choose between Latin and French. During the last three years they can choose a language   or a science focus. In case they choose a language focus they study Italian language in general.

Our secondary school is characterized by a high percentage of migrants who grow up with a diverse cultural background. Many families are not able to provide a great variety of cultural activities at home and abroad. Therefore the students live in a modern multicultural world, but unfortunately have few opportunities to reflect upon this diversity and to research cultural traditions. The school tries to include different aspects of culture and geography into its everyday life at various occasions. A special course is taught on the subject of European geography, history and cultural and political unity. The focus is on aspects which unite rather than distinguish.
Since it is more common for our students to focus on differences in their daily life it is our intention to use this project as an opportunity to illustrate similarities of various European countries concerning science, economy, technology and cultural traditions.
The Comenius project offers a unique chance for many (financially disadvantaged) pupils to encounter traditions which are new to them and to broaden their understanding of rituals, traditions and cultural heritage in Germany and in Europe.

OLYMPION GYMNASIUM - LYCEUM
Palliometocho
CY – CYPRUS

Situated in the outskirts of the capital city, our school is in a non-disadvantaged area. However, as far as the catch up area is concerned, it is worth mentioning that our pupils come from a social background which includes families of various economic status. Through this partnership, our pupils are expected to work together as well as with other pupils from the participating countries something which will increase awareness and tolerance and lead to the European citizenship.
Moreover, working through a foreign language will enable them to master the language better and, at the same time, learn how to work on a project and solve arising problems something which will enhance their learning skills more.
Lastly, the contact with other people with various cultures and tradition, will benefit not only our pupils but our school and local partners as well.

 

9o Gymnasium Heraklion Crete
Heraklion, Crete
EL – GREECE

Our school is a Junior High School located in Heraklion, at the north east of Crete. The school embraces a part of the city which is considered underdeveloped in terms of infrastructure and regional advancement. An attempt to support the unprivileged students is undertaken through fund raising actions throughout the year. In addition, there are young learners who hold an immigrant background while others display learning difficulties. For this reason we operate induction as well as learning disability courses to support students who experience difficulty in the learning process. The aforementioned teenagers undoubtedly have very few opportunities to travel abroad and exceed the limits of their community. Their involvement with the program will help them broaden their perspectives and develop their skills and talents.
With regard to school facilities there is a chemistry laboratory, a library and two specially equipped computer rooms. Extracurricular activities are encouraged. Some of them involve an Environmental Club, a school newspaper, a Film club as well as participating in the English Language Festival. Despite its small size our school does not lack the inspiration and the enthusiasm to be engaged in stimulating new projects.

 

HASAN SUZER ANATOLIAN HIGH SCHOOL
GAZİANTEP
TURKEY

Our school is situated in Gaziantep,Turkey. It is in the south-east of Turkey. Gaziantep is an industrial town which is improved with its social, economical and cultural directions .There is a good economical development, especially in the carpet ındustry, food industry and in the other different things. Because of this, in recent years the migration has increased.So people from different cultures communicate with each other in a peaceful way. Gaziantep is also a gourmet city. In Turkey and even in the world Gaziantep's foods and deserts are so popular.Gaziantep city has a rooted history and there are many museums like Zeugma Museum (it is the biggest mosaic museum in Middle East Region), War Museum, Kitchen Museum and on.These historical places are so popular for people which are related with ancient and different cultures. Our school was founded in 2000. For this reason,it is open to news. It is located in the city centre.There are  50 teachers and 1000 students at the age of 14 to 18 and  there are 28 classrooms, a computer laboratory, a physic ,a chemistry and a biology  laboratory, a  canteen and a library.There are several activities that are done  such as sport activities; football, basketball,badminton,wrestling and cultural activities; theatre, poem competition and spring festival. Our students win good scores in different competitions.

Most of our students are interested in participating  different  events and projects, so this project will give them the opportunity to get know their friends  from different countries ,cultures  and languages . Furthermore they  will learn more things with this project . Our  students are clear to intercultural exchange for  developing  co-operation ,communication,  tolerance, positive emotional expression about cultures and languages so that  each student wants to take advantages of talents.

This project is available for our students. They are disadvantaged young people .because they have no chance economically to go abroad. But they are so eager about different languages and cultures and they are excited about this project. It will impress their psychological and physical developments.We sure that they will  learn new methods by project's activities.In conclusion, we believe that our teachers and students notice being Europe Citizens by this project.

 

Vicho Grancharov Secondary School
Gorna Oryahovitsa
Bulgaria

Gorna Oryahovitsa is a town in northern Bulgaria. Province, not far from the city of Veliko Tarnovo.

Vicho Grancharov Secondary School was founded in 1822 and is one of the leading schools in Gorna Oryahovitsa. There are 605 students and 76 staff. Students, 1-12 grade, are 6-19 years of age. When students finish the seventh grade, they are chosen by means of exams, carried out at a national level. There is a variety of majors, they can choose from - Modern Languages (English, German, Spanish, Russian), Information Technologies and Arts. The teachers are highly qualified in their respective fields. Both students and teachers often receive prizes for their accomplishments on national and international level. The school is fully-equipped with facilities, needed for the qualitative education and training process.

The school takes part in a lot of European projects. There are various extracurricular activities, whose purpose is to develop the knowledge, abilities and talents of the students. Among these are individual work with gifted students in the fields of foreign languages and Art. The use of ICT in our school is at a high level, we have an Informatics and Information technologies team of students, who takes part in national competitions and Olympiads and wins prizes. A large number of our graduates continue their education in prestigious universities in the country and abroad.

Students are of varied social and financial status, some of them are at the lowest economic level in society. The number of the ones coming from broken and step families is increasing every year. There are students with specific educational needs, who are at risk of social exclusion, due to some health problem- mental or physical. We also have migrant students from Turkey, Russia, and Scotland.

The participation in the project will be the only chance for most of the students to travel abroad and will give the students a more open-minded outlook to the world; help them become tolerant, active members of the society with a sense of civic duty. They will also have the opportunity to embrace the European system of values and share the perspectives for development.

 

Fulston Manor School
Brenchley Rd
Sittingbourne
Kent

Our school is an Ofsted outstanding school with around 1200 pupils. We are based in Sittingbourne which is a town in Kent. We have lots of agriculture on the outskirts of town. We are based on the main transport link to London.

We teach pupils aged 11-18 and we teach a whole range of subjects.

 

Lycée Geneviève de Gaulle Anthonioz
Nîmes
France

Our school is situated in the suburbs of Nîmes (6km from the town center). Nîmes as you may know has a lot of Roman monuments in particular an amphitheatre which is a tourist attraction. It is about 40 km from the sea and about 50 from the mountains. Most of our students come from the Camargue area, which is also quite nice. Plenty to do and see around here anyway.

The school itself is about 12 years old. It has about 1600 pupils and 135 teaching staff. We teach kids from 15 to 18 till they sit the final exam, the baccalaureat. We also have 3 years of further education. It offers boarding facilities for the students.

The lycée has general education sections, technological sections and   vocational ones too . Most of the kids are in general education. They all have to study 2 languages and everyone studies English. (the choice for the second language is between Spanish, Italian and German)

The students are usually nice. Most of them don't come from a wealthy background but they are interested and pleasant. And the teachers are nice too, of course!

Zespół Szkół w Iwoniczu
Iwonicz Zdrój
PL – POLAND

Zespół Szkół w Iwoniczu is a secondary school located in the south - east of Poland, in a beautiful, industrially unspoiled countryside. It is the school with over 100 years' traditions and since 1998 it's placed in modern, spacious buildings with plenty of green gardens around. The school provides its students with fully - equipped sports facilities as well as the boarding school. The students are educated within three types of courses: Lyceum (ending with state secondary school exam), Vocational School and Technical Secondary School. The last one consists of 6 specializations, e.g. landscape architecture, agricultural mechanization, economics or food production and customer service (with the faculty of enotourism - the branch of tourism connected with growing vineyards and the production of wine). Students of our school mostly come from families of low and very low economic status, usually from the villages located within 30 km from Iwonicz. Many of them are from numerous families that live from farming. Sometimes one of the parents lives abroad to earn the living. In the school there is also a group of students with special needs. They are given both psychological and educational help (extracurricular activities). Despite social and economic problems of the students, the school achieves great results in sports and technical competitions. As a result, many students get scholarships that enable them develop their skills.

The participation in international project would be a great chance for many talented, but poor students to meet new cultures and broaden their knowledge. They could learn how to co-operate with others, especially in a foreign language and with the use of modern technologies. Such partnership would prove them that what matters is knowledge, not the social and economic background.

 

Liceo linguistico Sophie Scholl
Trento
Italy

Liceo linguistico Sophie Scholl is a high school for students aged 14-19. We have a comprehensive curriculum but our main focus is the learning of foreign languages and cultures.

Our 940 pupils study three languages: English, German plus a language chosen among Russian, Spanish, French and Chinese. Furthermore, some subjects are taught in English and German.

Students come of different social backgrounds and many live in the valleys around the city.

The school is at walking distance to the town centre. Our town, Trento, (110,000 inhabitants) is set in a valley  surrounded by mountains and close to many lakes. In the last 20 years the town has experienced a rise in immigration, which can be observed in our school's composition, with 8 % of students coming of migrant families, a percentage which is likely to  increase in the next years.
 
The school is a lively learning community which values every culture and language and whose aim is to foster knowledge and mutual understanding. Our many CLIL experiences are aimed not only at developing language competence, but also at tackling school subjects in different perspectives, thus increasing awareness of a European dimension to teaching and learning.

We  want to offer our students the opportunity to work with European partners in meaningful ways, dealing with issues that we all have to consider in our modern, challenging and also interesting times.
 
By building a network of European schools working together on a common project, we will be able to enhance our students' knowledge of global issues while developing respect for other cultures and languages together with a greater awareness of their own cultural identity.

Finally, we will also pave the way,  among other things, for individual mobility, which is in our opinion a great opportunity for both teachers and students, allowing them to fully experience life and culture in another country.

Athénée Royal de Ganshoren
Brussel
Belgium

Athénée Royal de Ganshoren is a multicultural school in Brussels Capital Region. Ganshoren is one of the 19 communes of the capital. The students are from +/- 35 different origins. There are about 900 students in the secondary school and 500 in the pre-primary and primary school. They are 12 up to 18 years old. Almost all the students live in Brussels. It's a mix of Belgian students, migrants from the third or fourth generation and newly arrived ones from all over Europe and Africa. French is not the first language for most of the students. To keep the students on track, the school organises homework help and a large remediation programme. A part of the students have to face discrimination and social exclusion (origins, religion, employment...).

Brussels is facing an important increase in its population which is the youngest in Belgium but which also has the highest level of unemployment (20%).

The participation in the Comenius project is important for the students because it will show them that they are Europeans or NEW Europeans and that they all together create the "European identity"

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

PROGRAM ERASMUS+

Projekt: “YOUropeans on the move – migrants between integration and tradition” 2014-2017

Obecnie bierzemy udział w projekcie “YOUropeans on the move – migrants between integration and tradition” finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Koordynatorem projektu jest szkoła z Niemiec. Ponadto będziemy ściśle współpracować ze szkołami partnerskimi z Belgii, Bułgarii, Cypru, Francji, Grecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Przez najbliższe trzy lata będziemy odwiedzać poszczególne placówki.

Olympion Gymnasium – Lyceum, Nicosia, Cyprus

Zespół Szkół w Iwoniczu, Iwonicz, Poland

9th Gymnasium, Heraklion, Greece

Hasan Süzer High School, Gaziantep, Turkey

Fulston Manor School, Sittingbourne, Great Britain

Vicho Grancharov Secondary School, Gorna Oryahovitsa, Bulgaria

Liceo Linguistico Sophie Scholl, Trento, Italia

Athénée Royal de Ganshoren, Brussels Belgium

Lycée Geneviève de Gaulle Anthonioz, Nîmes, France

Galilei-Gymnasium, Hamm, Germany

Szkoła uczestnicząca w programie może być gospodarzem tylko jeden raz. Poszczególne kraje członkowskie w swoich działaniach koncentrować się będą na różnych płaszczyznach związanych z problemem migracji oraz tworzyć wybrane przez siebie produkty końcowe. W czasie wspólnych wizyt uczniowie będą mieli okazję do wymiany informacji, gromadzenia nowych pomysłów, a zwłaszcza będą mogli zacieśnić relację pomiędzy krajami europejskimi.

Projekt ma na celu większe uświadomienie Europejczykom fenomenu i przyczyn migracji ludności, która jest powszechnie dostrzegana we współczesnym świecie. Migracja dotyka najbardziej młodych ludzi żyjących w coraz bardziej różnorodnym świecie, w szczególności mieszkańców Europy.

Głównym zadaniem projektu jest znalezienie informacji jak społeczności europejskie postrzegają

mniejszości narodowe i imigrantów teraz i w przeszłości.

Wyjazdy partnerskie to ogromna szansa na praktyczne doskonalenie języków obcych, zawiązanie nowych międzynarodowych przyjaźni, podniesienie samooceny, wiary we własne możliwości.

Uczniowie naszej Szkoły wyjadą w marcu do Włoch (Liceo Linguistico Sophie Scholl, Trento), a w maju do Bułgarii (Vicho Grancharov Secondary School, Gorna Oryahovitsa).

W Szkole funkcjonuje Szkolne Koło Erasmus, które zrzesza uczniów zaangażowanych w wyjazdy do szkół partnerskich. Na spotkaniach koła przygotowywane są dwujęzyczne materiały związane z poszczególnymi wyjazdami.

 

Projekt: „Droga do sukcesu – europejskie staże zawodowe” 2014-2015

W ramach projektu odbędą się 4 tygodniowe staże zawodowe dla uczniów oraz tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół w Iwoniczu uczących się w kierunkach: technik architektury krajobrazu, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczestnicy odbędą staże w Dublinie w dwóch terminach:

 • I grupa uczniowie: 13 czerwca 2015 – 11 lipca 2015
 • II grupa absolwenci: 18 lipca 2015 – 15 sierpnia 2015

Cele projektu:

 • doskonalenie umiejętności w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych,  poprzez poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw, firm branżowych poza granicami kraju, a przede wszystkich poznanie kuchni europejskiej: irlandzkiej i regionalnej,
 • doskonalenie umiejętności w zawodzie technik architektury krajobrazu, poprzez poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw, firm branżowych poza granicami kraju,
 • rozwój indywidualnych umiejętności praktycznych w dziedzinie gastronomii, architektury krajobrazu,
 • zwiększenie praktycznych umiejętności i mobilności uczestników projektu w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy,
 • podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim (w tym branżowym),
 • rozwój osobisty uczestników: wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego, zdobywanie nowych umiejętności, wzmocnienie pewności siebie.


Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

 • bezpłatny kurs języka angielskiego fachowego (25 godz. lekcyjnych)
 • zajęcia przygotowania kulturowego w kraju (5 godz. lekcyjnych)
 • zajęcia przygotowania pedagogicznego (5 godz. lekcyjnych)
 • przewodnik po Irlandii, mini słownik, rozmówki polsko-angielskie dla wyjeżdżających do pracy
 • staż zawodowy 4 tygodniowy w przedsiębiorstwach, firmach w Irlandii
 • zakwaterowanie i wyżywienie
 • polisę ubezpieczeniową grupową
 • transport na lotnisko i z powrotem
 • bilet lotniczy
 • bilet na transport lokalny w kraju stażu
 • program kulturowy zagranicą
 • kieszonkowe
 • certyfikaty i dokument Europass Mobility 
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zapraszamy rodziców uczniów Naszej Szkoły na spotkanie z wychowawcami i nauczycielami, które odbędzie się 7 listopada 2014 r. o godzinie 16:00.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

 

29 września 2014 zaproszeni goście z Niemiec uczestniczyli w wycieczce nad Zalew Soliński, gdzie zwiedzali wnętrze zapory i obejrzeli film edukacyjny o energii odnawialnej. Miłym akcentem w drodze powrotnej była wizyta w cukierni „Słodki Zakątek” w Lesku.

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
002 

 Czas świąt Bożego Narodzenia, to czas radości, pokoju, składania życzeń, pojednania. Wchodząc w świąteczną atmosferę we środę 18 grudnia 2013 r. mieszkańcy internatu wraz z dyrekcją szkoły i wychowawcami spotkali się na wspólnej wigilii. Przygotowany przez wychowanków krótki program artystyczny wprowadził wszystkich w podniosły i radosny nastrój. 

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Formularz

{contactus mailto=address#mydomain.com}

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jeżeli jesteś Absolwentem Zespołu Szkół w Iwoniczu i chciałbyś podzielić się wspomnieniami ze szkolnych lat oraz tym, w jaki sposób szkoła umożliwiła Ci rozwój kariery zawodowej, to prosimy Cię o kontakt mailowy na adres szkoły. Prosimy Cię również o wypełnienie formularza dla absolwentów naszej szkoly.

W jakich krajach?:

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W dniu 29.09.2013r. odbyły się indywidualne Wojewódzkie Jesienne Biegi Przełajowe „Iwonicz 2013” w ramach zawodów organizowanych przez LZS. W sportowej rywalizacji na trasach biegowych przy Zespole Szkół w Iwoniczu uczestniczyło 116 sportowców ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

 

Prezes:

Agnieszka Gościńska

 


Wiceprezes:

Ksenia Buczek

 


Sekretarz:

Elżbieta Zajdel

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 1. Statut Szkoły
 2. Organizacja roku szkolnego 2015/2016
 3. Ewaluacja wewnętrzna

Wymagania:

3.1 Wykorzystane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
3.3 Promowana jest wartość edukacyjna

Wymaganie: 4.3 Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie