ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
erasmus-plus   Zespół Szkół w Iwoniczu w dniu 1.11.2014 r. rozpoczął realizację projektu pn. „Droga do sukcesu – europejskie staże zawodowe”, który realizowany jest z programu ERASMUS+, Kształcenie i szkolenie zawodowe – akcja 1 „Mobilność uczniów”

  W dniach 20-23.11.2014r. Dyrektor Szkoły – Zbigniew Noga – Krzyżanowski i Pani Monika Subik – koordynator projektu uczestniczyli w spotkaniu Partnerów realizujących projekt, które odbyło się w Dublinie, Irlandii. Wizyta miała na celu ustalenie zasad przyszłej współpracy pomiędzy Partnerami realizującymi projekt – Zespołem Szkół w Iwoniczu, a Infiniti Business Collage w Dublinie, i zakończyła się podpisaniem umowy o współpracy w zakresie realizacji projektu.

  Zakres przyszłej współpracy to organizacja w Dublinie 4 tygodniowych staży zawodowych dla uczniów oraz tegorocznych absolwentów. Celem realizacji staży jest poszerzenie umiejętności zawodowych uczestników staży, zdobycie doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy, doskonalenie języka angielskiego, w tym zawodowego.

  Staże dotyczyć będą uczniów i absolwentów uczących się na kierunkach: technik architektury krajobrazu oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych. Trwać będą 4 tygodnie i realizowane będą od połowy czerwca do połowy sierpnia 2015 r. 
Wkrótce zamieścimy szczegółowe informacje co do zasad ubieganie się o staż oraz zasad uczestnictwa w projekcie.

erasmus um

Monika Subik