ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Technika Zawodowe, zawód: technik ekonomista, architektury krajobrazu, informatyk, pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych, logistyk. Liceum Ogólnokształcące: oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, oddział sportowy. Branżowa Szkoła I Stopnia: kierowca mechanik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń drogowych

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
6

  „Nas nie stanie, lecz Ty nie zginiesz Armio Krajowa” to słowa wyryte na krośnieńskim pomniku przy ul Niepodległości. Dziesięć lat temu członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Krośnie oraz władze miasta zadbali o godne uczenie członków Polskiego Państwa Podziemnego, fundując obelisk poświęcony ich pamięci.

Walka z okupantem niemieckim i sowieckim, patriotyzm oraz „Bóg, honor i Ojczyzna” to zasady, które przyświecały przedstawicielom tej organizacji. Obecnie z każdym rokiem jest ich coraz mniej, ale etos AK trwa nadal, przekazywany młodemu pokoleniu, harcerzom i członkom szkolnych klubów historycznych.

 9 października przedstawiciele naszej społeczności p. wicedyrektor Leszek Zajdel, p. Agnieszka Gościńska oraz uczennice klasy II Technikum Żywienia, uczestniczyli w mszy świętej i złożyli kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej w czasie obchodów 10. rocznicy odsłonięcia obelisku W Hołdzie Żołnierzom AK Inspektoratu „Podkarpacie”. Uroczystość zgromadziła kombatantów, duchownych, władze miasta oraz dyrektorów, nauczycieli i młodzież szkół, w których działają Kluby Historyczne im. AK.
Więcej informacji i galeria zdjęć na stronie: http://www.krosno.pl