Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Erasmus

  W Zespole Szkół w Iwoniczu będzie realizowany projekt „Droga do sukcesu” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.
Skierowany on jest do absolwentów i uczniów technikum żywienia i gospodarstwa domowego, technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum architektury krajobrazu.

  W zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych głównym celem będzie poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw, firm branżowych poza granicami kraju, a przede wszystkim poznanie kuchni europejskiej: irlandzkiej i regionalnej. 
 W zawodzie technik architektury krajobrazu będzie możliwe poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw, firm branżowych, zapewnienie możliwości zdobycia zawodowego, profesjonalnego doświadczenia.
  Praktyki i staże w Irlandii pozwolą na zwiększenie szans uczestników na zatrudnienie poprzez podniesienie umiejętności zawodowych, a także umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Zdobyta wiedza i doświadczenie z całą pewnością wpłynie na wyrównywanie ich szans życiowych i powiększy szanse zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na krajowym i europejskim rynku pracy.
  Uczestnikami projektu będą 2 grupy: 12 uczniów z klasy III technikum kierunków gastronomicznych i architektury krajobrazu w ramach odbywania praktyk zawodowych oraz 10 absolwentów w/w kierunków w ramach odbywania stażu zawodowego.