Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
3

  Odznaczenie Pamiątkowe "Za Zasługi dla ŚZŻAK" zostało ustanowione Uchwałą Plenum Zarządu Głównego w grudniu 2011r. z okazji 70. rocznicy przemianowania przez Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową.

Kapituła Zarządu przyznaje odznaczenie zasłużonym członkom ŚZŻAK oraz osobom fizycznym nie będącym członkami ŚZŻAK lub instytucjom, za wybitne zasługi w dziedzinie rozpowszechniania wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, SZP-ZWZ-AK.
  28 maja 2014 r. w czasie uroczystego Zjazdu Światowego Związku Armii Krajowej Zarząd Okręgowy w Krośnie te honorowe odznaczenia otrzymali także pan dyrektor Zbigniew Noga Krzyżanowski, pani Ksenia Buczek oraz pani Agnieszka Gościńska.
Przyznanie odznaczeń jest potwierdzeniem wkładu Naszej Szkoły i Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w szerzeniu pamięci o żołnierzach Polski Podziemnej.

1.jpg 2.jpg 3.jpg