ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Kadra kierownicza:
mgr inż. Leszek Zajdel - dyrektor
mgr Bajgier Jolanta - wicedyrektor  
mgr inż. Maria Harłacz - kierownik szkolenia praktycznego
mgr Mariola Sowińska - kierownik internatu

 

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących:

 • mgr Jolanta Bajgier - język polski
 • mgr Ksenia Buczek - historia, WOS
 • mgr Marta Dragan - pedagog szkolny
 • mgr Teresa Mazurek - wychowanie fizyczne
 • mgr Katarzyna Gładysz - wychowanie fizyczne
 • mgr Robert Gorzynik - wychowanie fizyczne
 • mgr Agnieszka Gościńska - historia, kultura
 • mgr Urszula Haduch - język polski
 • mgr Dorota Haznar - matematyka
 • mgr Piotr Jakubowicz - informatyka, podstawy techniki, oprogramowanie biurowe
 • mgr Paweł Kowalski - wychowanie fizyczne
 • mgr Janusz Litwin - wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • mgr Katarzyna Marosz-Majewska - język angielski
 • mgr inż. Halina Szajna - biologia
 • mgr Joanna Półchłopek - chemia
 • mgr Marek Rygiel - wychowanie fizyczne
 • mgr Anna Kolarczyk - język angielski
 • mgr Tomasz Staroń - wychowanie fizyczne
 • mgr Wiesław Szczurek - fizyka
 • mgr Paweł Śliwka - sporty walki
 • mgr Tomasz Włodyka - matematyka
 • mgr Bożena Zajdel - język angielski
 • mgr Elżbieta Zajdel - geografia, historia


Nauczyciele przedmiotów zawodowych:

 • mgr inż. Marek Haręzga - mechanizacja rolnictwa, elektrotechnika, podstawy konstrukcji maszyn
 • mgr Anna Korbecka - podstawy żywienia człowieka, technologia gastronomiczna
 • mgr inż. Tomasz Kosztyła - elektronika pojazdów samochodowych, elektronika pojazdów samochodowych
 • mgr inż. Krystyna Kubit - ekonomia, podstawy przedsiębiorczości
 • mgr inż. Anna Rokita - produkcja roślin ozdobnych
 • mgr inż. Jarosław Siwik - elektronika pojazdów samochodowych, budowa i naprawa pojazdów samochodowych
 • mgr inż. Małgorzata Sroka - podstawy żywienia człowieka, technologia gastronomiczna
 • mgr inż. Zbigniew Suchodolski - ekonomika, podstawy przedsiębiorczości
 • mgr inż. Antoni Śmiarowski - mechanizacja rolnictwa, urządzanie zakładów gastronomicznych
 • dr Adam Węgrzyn -  mechanizacja rolnictwa, budowa i naprawa pojazdów samochodowych
 • mgr Tomasz Włodyka - programowanie strukturalne i obiektowe, matematyka

Nauczyciele zajęć praktycznych:

 • Adam Kasprzyk
 • Kazimierz Kochański
 • mgr inż. Janusz Kosztyła
 • inż. Tadeusz Pyter
 • mgr inż. Dariusz Ukleja
 • mgr inż. Tadeusz Urbanek
 • mgr Jacek Winiarski


Nauczyciele bibliotekarze:

 • mgr Jolanta Bajgier
 • mgr Maria Blicharczyk
 • mgr Teresa Mazurek
 • mgr Joanna Zawistowska


Wychowawcy w internacie:

 • mgr Konrad Guzik
 • mgr Marta Uliasz
 • mgr Joanna Zawistowska