ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dyrektor: mgr Iwona Pytel - biologia

Wicedyrektor: mgr Bożena Zajdel - język angielski

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Anna Korbecka - przedmioty zawodowe gastronomiczne

Kierownik internatu: mgr Joanna Zawistowska - wychowawca w internacie

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących:

 • mgr Ksenia Buczek - historia, wos, wdż
 • mgr Magdalena Filipowicz-Żurowska - język polski
 • mgr Marta Dragan - pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
 • mgr Katarzyna Gładysz - wychowanie fizyczne, plastyka, biologia, wychowawca w internacie
 • mgr Robert Gorzynik - wychowanie fizyczne
 • mgr Agnieszka Gościńska - historia, geografia
 • mgr Urszula Haduch - język polski
 • mgr Dorota Haznar - matematyka
 • mgr Piotr Jakubowicz - informatyka, sieci komputerowe, pracownie zawodowe
 • mgr Paweł Kowalski - wychowanie fizyczne
 • ks. mgr Bogusław Krok - religia
 • mgr Katarzyna Marosz-Majewska - język angielski
 • mgr Krajewska Sylwia - język polski
 • mgr Grażyna Matyka - matematyka
 • mgr Monika Muler -  język angielski
 • mgr Bogusław Michalski - język niemiecki
 • mgr Barbara Nowak - nauczyciel wspomagający
 • mgr inż. Halina Szajna - biologia
 • mgr Joanna Półchłopek - chemia
 • mgr Marek Rygiel - wychowanie fizyczne, edb, wychowawca w internacie
 • mgr Anna Kolarczyk - język angielski, nauczyciel wspomagający
 • mgr Mariusz Kuczała - przygotowanie do służb w formacjach mundurowych
 • mgr Tomasz Staroń - wychowanie fizyczne
 • mgr Wiesław Szczurek - fizyka
 • mgr Paweł Śliwka - przygotowanie do służb w formacjach mundurowych
 • mgr Elżbieta Zajdel - geografia, historia, wos

Nauczyciele przedmiotów zawodowych:

 • mgr inż. Bienia Bernadetta - przedmioty zawodowe weterynaryjne
 • mgr Guzik Konrad - budowa i naprawa pojazdów samochodowych, diagnostyka pojazdów samochodowych, zajęcia praktyczne
 • mgr inż. Marek Haręzga - mechanizacja rolnictwa, elektrotechnika, podstawy konstrukcji maszyn
 • mgr inż. Maria Harłacz - podstawy żywienia człowieka, podstawy rolnictwa
 • mgr Krzysztof Jakubowicz - systemy operacyje, sieciowe systemy operacyjne, utk, pracownie i zajęcia praktyczne
 • mgr inż. Krystyna Kubit - podstawy przedsiębiorczości, pracownie i zajęcia praktyczne
 • mgr inż. Jarosław Siwik - wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych, budowa i naprawa pojazdów samochodowych, diagnostyka samochodowa, zajęcia i pracownie praktyczne
 • mgr inż. Małgorzata Sroka - podstawy żywienia człowieka, technologia gastronomiczna, pracownie i zajęcia praktyczne
 • mgr inż. Zbigniew Suchodolski - przedmioty zawodowe, podstawy przedsiębiorczości, pracownie i zajęcia praktyczne
 • mgr inż. Jakub Wojtowicz - systemy baz danych, strony internetowe, aplikacje internetowe, pracownie i zajęcia praktyczne
 • mgr inż. Leszek Zajdel - przepisy ruchu drogowego, mechanizacja rolnictwa, budowa i naprawa pojazdów samochodowych

 Nauczyciele zajęć praktycznych:

 • Adam Kasprzyk
 • Kazimierz Kochański
 • mgr inż. Janusz Kosztyła
 • inż. Tadeusz Pyter
 • mgr inż. Dariusz Ukleja
 • mgr inż. Tadeusz Urbanek
 • mgr inż. Marcin Węgrzyn
 • mgr Jacek Winiarski

Nauczyciele bibliotekarze:

 • mgr Jolanta Bajgier
 • mgr Maria Blicharczyk

Wychowawcy w internacie:

 • mgr Joanna Zawistowska
 • mgr Marta Uliasz
 • mgr inż. Anna Rokita
 • mgr Andrzej Wojtoń