ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Technika Zawodowe, zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych, pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, ekonomista, architektury krajobrazu, informatyk, rolnik , logistyk. Liceum Ogólnokształcące: oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, oddział sportowy. Branżowa Szkoła I Stopnia: kierowca mechanik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  1. Statut Szkoły
  2. Organizacja roku szkolnego 2015/2016
  3. Ewaluacja wewnętrzna

Wymagania:

3.1 Wykorzystane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
3.3 Promowana jest wartość edukacyjna

Wymaganie: 4.3 Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie