ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  1. Statut Szkoły
  2. Organizacja roku szkolnego 2015/2016
  3. Ewaluacja wewnętrzna

Wymagania:

3.1 Wykorzystane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
3.3 Promowana jest wartość edukacyjna

Wymaganie: 4.3 Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie