Została zakończona rekrutacja na Kurs spawania metodą TIG. Listy osób zrekrutowanych na zajęcia i listy rezerwowych zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń.