ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Została zakończona rekrutacja na Kurs spawania metodą TIG. Listy osób zrekrutowanych na zajęcia i listy rezerwowych zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń.