Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie w roku szkolnym 2012/2013 usługi cateringowej na potrzeby realizacji kursu spawania metodąTIG w ramach projektu pt.: „Program rozwoju kształcenia zawodowego w Zespole Szkółw Iwoniczu". Treść informacji tutaj