ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Zespół Szkół w Iwoniczu składa zapytanie ofertowe o cenę przeprowadzenia 100 godzin kursu Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy ECDL,  dla 12 uczestników kursu w projekcie: „Program rozwoju kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia muszą być przeprowadzone w okresie od 19.03.2012 do 22.06.12 r. Oferty prosimy składać na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.