ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 Płatności w internacie ZS w Iwoniczu

  • wyżywienie w dni nauki szkolnej:

Stawka dzienna 17 zł za wszystkie posiłki x ilość dni szkolnych w danym miesiącu. (np. 22 x 17zł = 374zł)

  • koszt zakwaterowania:

Miesięczna opłata w wysokości 50 zł (Uczniowie klas pierwszych zwolnieni są z tej opłaty przez cały rok szkolny).

Odpłatność należy wpłacać do 10 każdego miesiąca na nr konta: 36 8636 1044 2005 1700 3744 0003
Nazwa:
Zespół Szkół w Iwoniczu, ul Zadwór 15, 38-440 Iwonicz Zdrój.
Tytułem: wyżywienie w internacie, imię i nazwisko wychowanka, miesiąc.

  • Odpisu z posiłku można dokonać tylko w sytuacji nieobecności w internacie

Zgłoszenia nieobecności uprawniających do odpisu z danego dnia należy dokonywać do godziny 18:00 dnia poprzedzającego odpis poprzez aplikacje eDziecko.edu.pl

Rodzice/opiekuni prawni bądź wychowankowie internatu mogą w łatwy sposób zgłosić nieobecność w danym dniu lub np. odpisu z poniedziałku dokonać w weekend. Można do tego celu wykorzystać komputer lub inne urządzenie mobilne (telefon, smatfon, tablet).
 Każdy wychowanek oraz rodzic/opiekun prawny otrzymuje login i hasło do aplikacji eDziecko.edu.pl. Po zainstalowaniu aplikacji samodzielne dokonuje zgłaszania nieobecności, monitoruje aktualny stan wpłat, naliczeń oraz obecności wychowanków na posiłkach.
 Zwroty za wcześniej dokonane zgłoszenia nieobecności będą uwzględniane w naliczeniach.

Niezgłoszona poprzez aplikacje eDziecko.edu.pl nieobecność na posiłkach nie podlega zwrotowi. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłaty.

Informujemy również, że istnieje możliwość dofinansowania przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.