ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Technika Zawodowe, zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych, pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, ekonomista, architektury krajobrazu, informatyk, rolnik , logistyk. Liceum Ogólnokształcące: oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, oddział sportowy. Branżowa Szkoła I Stopnia: kierowca mechanik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

3 - letnie Liceum Ogólnokształcące

 • Liceum Ogólnokształcące - oddział mundurowy o profilu: bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Liceum Ogólnokształcące - oddział sportowy

4 - letnie Technikum

Kształcimy w zawodach:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacą enoturystyka (turystyka winiarska)
 • technik informatyk
 • technik architektury krajobrazu z innowacą florystyka
 • technik ekonomista
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik logistyk - NOWOŚĆ

Branżowa Szkoła I Stopnia

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • mechanik maszyn i urządzeń drogowych - NOWOŚĆ
 • kierowca mechanik - NOWOŚĆ