ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

4 - letnie Liceum Ogólnokształcące

  • Liceum Ogólnokształcące - oddział mundurowy o profilu: bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Liceum Ogólnokształcące - oddział sportowy,  specjalność: piłka nożna

5 - letnie Technikum

Kształcimy w zawodach:

  • technik pojazdów samochodowych
  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  • technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją enoturystyka (turystyka winiarska)
  • technik informatyk
  • technik weterynarii

Branżowa Szkoła I Stopnia

  • mechanik pojazdów samochodowych
  • mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych