ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

 W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na publicznego na: świadczenie w roku szkolnym 2011/2012 usługi cateringowej na potrzeby realizacji kursu  spawania metodą TIG w ramach projektu  pt.: „Program rozwoju kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu”. Uprzejmie informujemy, że w wyniku w/w postępowania:- jako najkorzystniejsza (największa ilość zdobytych punktów – 100)  została wybrana oferta firmy: Zakład Usług Zbiorowego Żywienia "MARTA" Marta Pac,38-400 Krosno, ul. Kletówki 1. Więcej na BIP