ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia: Spawanie metodą TIG (141 - I stopień) dla łącznie 10 uczniów Zespołu Szkół w Iwoniczu, w ramach projektu pt.: „Program rozwoju kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.2. Zobacz - Zapytanie ofertowe.