ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
m_ECDL

W dniu 24 stycznia (poniedziałek) o godz. 9:00 rusza I edycja kursu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) w ramach projektu "Program rozwoju kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu" w współfinansowanego ze środków EFS.
Kurs skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie Technik Ekonomista i Technik Informatyk. Harmonogram zajęć.