Wizytówka szkoły

 

Warsztaty szkolne - nowoczesna pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych

 

Film promocyjny szkoły

 

Technikum Informatyczne

 

Technikum Pojazdów Samochodowych

 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

 

Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

 

Technikum Architektury Krajobrazu

 

Liceum Ogólnokształcące

 

Liceum Ogólnokształcące - oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Branżowa Szkoła I stopnia, zawód: mechanik - operator maszyn i pojazdów rolniczych

 

Internat