Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Technik informatyk to zawód stworzony dla osób zainteresowanych komputerami, programowaniem, aplikacjami internetowymi, tworzeniem stron WWW oraz administrowaniem sieci, charakteryzujących się takimi cechami jak: cierpliwość, spostrzegawczość, zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia oraz samodzielność w analizowaniu sytuacji i podejmowaniu decyzji.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • kwalifikacja 1: INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • kwalifikacja 2: INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Technik Informatyk

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych,
 • wykonywania oraz eksploatacji lokalnych sieci komputerowych,
 • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych,
 • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych,
 • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami

Technik Informatyk

Możliwości zatrudnienia w:

 • w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
 • przy administrowaniu sieci komputerowych,
 • przy obsłudze informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
 • w sklepach komputerowych i punktach serwisowych,
 • w wydawnictwach i drukarniach,
 • prowadzenie własnego przedsiębiorstwa.

Technik Informatyk

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 • dwie pracownie informatyczne,
 • centrum multimedialne,
 • dwie pracownie języków obcych,
 • klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych