ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811

foto1

Nasza szkoła - Twój wybór

foto1

Nowoczesne pracownie językowe

foto1

Pracownie technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta

foto1

Nowoczesne warsztaty szkolne

foto1

Strzelnica, hala i obiekty sportowe Orlik 2012Technika Zawodowe

technik: pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych, informatyk, architektury krajobrazu; ekonomista, logistyk, rolnik

Czytaj więcej

Liceum Ogólnokształcące

oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne; oddział sportowy

Czytaj więcej

Branżowa Szkoła I Stopnia

zawód: mechanik pojazdów samochodowych; mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych; kierowca mechanik; operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Czytaj więcej

Oferta dodatkowa

bezpłatny internat, prawo jazdy; udział w projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS, Erasmus+; dodatkowe zajęcia dydaktyczne

Czytaj więcej
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Technik transportu drogowego zajmuje się planowaniem i organizowaniem przewozu drogowego podróżnych oraz transportu ładunków. Wykonuje również prace związane z obsługą środków transportu drogowego oraz prowadzi dokumentację dotyczącą przewozu drogowego osób i ładunków. Technik transportu drogowego posiada również umiejętności prowadzenia pojazdów samochodowych. To zawód, który stwarza duże możliwości zatrudnienia i umożliwia osiąganie satysfakcjonujących zarobków.

Informacja dodatkowa:

 • prawo jazdy kategorii B, C i C+E,
 • możliwość zatrudnienia na krajowym i międzynarodowym rynku pracy,
 • możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • zdobycie dodatkowych uprawnień w ramach organizowanych kursów.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • kwalifikacja 1: TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego.
 • kwalifikacja 2: TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik transportu drogowego jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • kierowania pojazdami transportu drogowego,
 • eksploatowania i konserwowania środków transportu drogowego,
 • planowania przewozu osób i rzeczy,
 • organizowania transportu drogowego,
 • obsługiwania pasażerów i ładunków w transporcie drogowym,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z przewozem osób i rzeczy,
 • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Możliwości zatrudnienia:

 • kierowca zawodowy w firmach specjalizujących się w zakresie przewozu osób i rzeczy,
 • pracownik w firmach spedycyjnych oraz logistycznych,
 • osoba nadzorująca pracę kierowców,
 • pracownik Inspekcji Transportu Drogowego, wojska lub policji, zakładów usługowo-naprawczych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Szkoła posiada pracownie i dobrze wyposażone warsztaty szkolne (m.in. stanowiska do kontroli i naprawy pojazdów samochodowych wraz z urządzeniami diagnostycznymi, stację diagnostyczną, stanowiska obróbki ręcznej i mechanicznej). Ponadto podjęła współpracę z lokalnymi firmami transportowymi, w których będzie prowadzone kształcenie praktyczne uczniów.