Technik energetyk to nieustannie rozwijający i zmieniający się zawód, dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są nieustannie poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Wraz z rozwojem nowych technologii energetycznych potrzebni są specjaliści z zakresu montażu, eksploatacji, kontroli i naprawy maszyn, urządzeń i instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii.

Informacje dodatkowe:


 
Szkoła podpisała umowę o współpracy partnerskiej z PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Rzeszowie w zakresie wsparcia kształcenia w zawodzie technik energetyk, z perspektywą zatrudnienia absolwentów tego kierunku w spółce. Dzięki tej współpracy uczniowie zdobędą dodatkowe uprawnienia na szkoleniach organizowanych przez tę firmę.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

  • kwalifikacja 1: ELE.06. - Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych
  • kwalifikacja 2: ELE.07. - Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik energetyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • montowania i uruchamiania urządzeń do wytwarzania, przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej,
  • wykonywania konserwacji oraz przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych,
  • wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych,
  • nadzorowania i obsługiwania maszyn i urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach.

Możliwości zatrudnienia w:

  • zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń energetycznych,
  • elektrowniach i elektrociepłowniach,
  • zakładach energetycznych,
  • w specjalistycznych placówkach handlowych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Szkoła posiada zaplecze dydaktyczne i warunki lokalowe do prowadzenia teoretycznej nauki zawodu. Ponadto baza dydaktyczna będzie sukcesywnie wzbogacana w nowoczesne pracownie specjalistyczne wraz z przyrządami kontrolno-pomiarowymi, modelami i makietami urządzeń elektroenergetycznych, jak i stanowiska dydaktyczne dla uczniów.