Technik logistyk dzisiaj jest jednym z najbardziej poszukiwanych, cenionych i atrakcyjnych zawodów na rynku pracy. Zawód polecany dla osób przedsiębiorczych, kreatywnych i otwartych na innowacyjne rozwiązania oraz komunikatywnych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • kwalifikacja 1: SPL.01. Obsługa magazynów
 • kwalifikacja 2: SPL.04. Organizacja transportu

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • przyjmowania i wydawania towarów z magazynu,
 • przechowywania towarów,
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych,
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Możliwość zatrudnienie w:

 • pomieszczeniach biurowych magazynów,
 • działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych,
 • firmach handlowych,
 • firmach dystrybucyjnych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 • klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych,
 • dwie pracownie języków obcych,
 • dwie pracownie informatyczne,
 • pomieszczenia magazynowe.