ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811

foto1

Nasza szkoła - Twój wybór

foto1

Nowoczesne pracownie językowe

foto1

Pracownie technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta

foto1

Nowoczesne warsztaty szkolne

foto1

Strzelnica, hala i obiekty sportowe Orlik 2012Technika Zawodowe

technik: pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych, informatyk, architektury krajobrazu; ekonomista, logistyk, rolnik

Czytaj więcej

Liceum Ogólnokształcące

oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne; oddział sportowy

Czytaj więcej

Branżowa Szkoła I Stopnia

zawód: mechanik pojazdów samochodowych; mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych; kierowca mechanik; operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Czytaj więcej

Oferta dodatkowa

bezpłatny internat, prawo jazdy; udział w projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS, Erasmus+; dodatkowe zajęcia dydaktyczne

Czytaj więcej
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Technik logistyk dzisiaj jest jednym z najbardziej poszukiwanych, cenionych i atrakcyjnych zawodów na rynku pracy. Zawód polecany dla osób przedsiębiorczych, kreatywnych i otwartych na innowacyjne rozwiązania oraz komunikatywnych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • kwalifikacja 1: SPL.01. Obsługa magazynów
 • kwalifikacja 2: SPL.04. Organizacja transportu

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • przyjmowania i wydawania towarów z magazynu,
 • przechowywania towarów,
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych,
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Możliwość zatrudnienie w:

 • pomieszczeniach biurowych magazynów,
 • działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych,
 • firmach handlowych,
 • firmach dystrybucyjnych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 • klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych,
 • dwie pracownie języków obcych,
 • dwie pracownie informatyczne,
 • pomieszczenia magazynowe.