Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Technik rolnik to zawód dla osób ceniących kontakt z naturą, pracowitych, wytrwałych, cierpliwych, spostrzegawczych, zdolnych do obserwacji i szybkiego podejmowania decyzji.

Informacje dodatkowe:

W ramach zajęć edukacyjnych kurs na prawo jazdy kategorii T. Dodatkowo bezpłatne kursy potwierdzone certyfikatami na:

 • operatora kombajnów zbożowych
 • operatora wózków jezdniowych
 • spawania metodą TIG i MAG

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • kwalifikacja 1: ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
 • kwalifikacja 2: ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik rolnik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich,
 • organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

Możliwości zatrudnienia:

 • w gospodarstwach rolnych,
 • w instytucjach zajmujących się zagadnieniami związanymi z rolnictwem,
 • służbach sanitarnych z zakresu hodowli roślin,
 • w firmach zajmujących się produkcją nasion, roślin oraz w szkółkarstwie,
 • w przedsiębiorstwach świadczących usługi z zakresu rolnictwa,
 • może prowadzić samodzielne gospodarstwo rolne.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 • warsztat szkolny, w którym znajdują się działy: obróbki ręcznej, obróbki mechanicznej, spawania i hala napraw,
 • park maszynowy wyposażony w: ciągniki rolnicze, maszyny, urządzenia i sprzęt rolniczy,
 • samochody do prowadzenia nauki jazdy,
 • kombajny zbożowe,
 • działka szkolna,
 • tereny zielone
 • pracownia produkcji roślinnej,
 • pracownia produkcji zwierzęcej,
 • klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych,
 • dwie pracownie języków obcych.