Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy; przeznaczony dla osób interesujących się ekonomią, ekonomiką i naukami ścisłymi; dający szerokie możliwości zatrudnienia.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • kwalifikacja 1: EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 • kwalifikacja 2: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • obliczania podatków,
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
 • prowadzenia rachunkowości,
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Możliwość zatrudnienia w:

 • działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych np. bankach, urzędach administracji państwowej itp.,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • biurach księgowych,
 • sekretariatach różnych jednostek,
 • biurach maklerskich,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • stowarzyszeniach i fundacjach,
 • możliwość prowadzenia własnej firmy.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 • dwie pracownie informatyczne,
 • centrum multimedialne,
 • dwie pracownie języków obcych,
 • klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych.