Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki to nowy i przyszłościowy zawód, będący wynikiem dynamicznego rozwoju gospodarczego oraz oczekiwań sektora techniczno-rolniczego; skierowany jest do osób zainteresowanych nowymi technologiami w eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych opartych na technikach komputerowych z wykorzystaniem elektroniki i automatyki.

Informacje dodatkowe:

 1. W ramach zajęć edukacyjnych kurs na prawo jazdy kategorii B i T.
 2. Dodatkowo bezpłatne kursy potwierdzone certyfikatami na:
 • operatora kombajnów zbożowych
 • operatora wózków jezdniowych
 • spawania metodą TIG i MAG

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • kwalifikacja 1: ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
 • kwalifikacja 2: ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,
 • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
 • oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
 • wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi,
 • obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych,
 • uzyskania dodatkowych uprawnień, tj. prawo jazdy kat. B i T, obsługi kombajnów zbożowych, obsługi wózków widłowych, spawania,
 • możliwość przejęcia gospodarstwa rolnego.

Możliwości zatrudnienia:

 • w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa,
 • prowadzenie własnego warsztatu naprawy pojazdów i maszyn rolniczych,
 • prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego,
 • w charakterze doradcy technicznego lub diagnosty.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 • warsztat szkolny, w którym znajdują się działy: obróbki ręcznej, obróbki mechanicznej, spawania, hala napraw,
 • park maszynowy wyposażony w ciągniki rolnicze, maszyny, urządzenia i sprzęt rolniczy,
 • pracownia agrotroniki,
 • samochody do prowadzenia nauki jazdy,
 • kombajny zbożowe,
 • działka szkolna,
 • tereny zielone,
 • klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych