Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 Na 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu do wszystkich nauczycieli płyną podziękowania za trud wkładany w wychowanie kolejnych pokoleń młodych Polaków. W naszej szkole obchody Święta Edukacji rozpoczęły się już 10 października, ponieważ tradycyjnie byliśmy organizatorami uroczystości powiatowych. Wzięli w niej udział zaproszeni goście: parlamentarzyści, radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele Powiatu Krośnieńskiego, gminy Iwonicz Zdrój, gminy Rymanów, dyrektorzy szkół, placówek kulturalnych, nauczyciele oraz młodzież szkolna. W podziękowaniu za pracę i poświęcenie Starosta Krośnieński przyznał nagrody nauczycielom i pedagogom. Wśród 11 nagrodzonych znalazła się Pani Jolanta Bajgier – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Iwoniczu oraz Pani Joanna Półchłopek. 

 Święto Edukacji to także okazja, by wyróżnić najlepszych uczniów, którzy wykazują się osiągnięciami sportowymi, wysokimi wynikami w nauce, na olimpiadach, a także w konkursach. 15 nagród stypendialnych przyznano uczniom i absolwentom Zespołu Szkół w Iwoniczu, którzy w minionym roku szkolnym osiągnęli największe sukcesy i najwyższe średnie ocen. W uroczystości mogli także zaprezentować się nasi szkolni artyści. Młodzież pod kierunkiem pani Katarzyny Gładysz odtańczyła krakowiaka, a Martyna Wierzbicka i Igor Krawiec zaprezentowali swoje talenty wokalne.

 Szkolne uroczystości odbyły się dzień później. Akademię z okazji Dnia Nauczyciela przygotowała klasa II LO pod opieką Pani Haliny Szajny. Samorząd Uczniowski w imieniu wszystkich uczniów złożył nauczycielom życzenia i podziękował za przekazywaną wiedzę, a Dyrektor Leszek Zajdel wręczył grupie nauczycieli Nagrody Dyrektora Szkoły.

21.jpg 22.jpg 23.jpg

24.jpg 25.jpg 26.jpg

27.jpg 28.jpg image001.jpg

image002.jpg image003.jpg image004.jpg

image005.jpg image006.jpg image007.jpg

image008.jpg image009.jpg image010.jpg

image011.jpg image012.jpg image013.jpg

image014.jpg