ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Technika Zawodowe, zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych, pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, ekonomista, architektury krajobrazu, informatyk, rolnik , logistyk. Liceum Ogólnokształcące: oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, oddział sportowy. Branżowa Szkoła I Stopnia: kierowca mechanik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 W dniach 05.03.2018- 09.03.1018 odbyło się międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach realizacji nowego projektu Erasmus+, w którym uczestniczyły koordynatorki projektu p. Katarzyna Marosz- Majewska oraz p. Bożena Zajdel. Spotkanie miało miejsce w Brukseli, Belgia na zaproszenie szkoły Athénée Royal de Ganshoren.
 W trakcie tego spotkania opracowany został ramowy i szczegółowy program i harmonogram projektu, który pozwolił na uściślenie szczegółów dotyczących produktów końcowych związanych z projektem oraz podział poszczególnych zadań i obowiązków każdego z uczestników projektu.
 Pobyt w Brukseli to nie tylko wytężona praca i spotkania projektowe.

 Uczestniczki wymiany miały także okazję zwiedzić Parlament Europejski i Muzeum Historii Europejskiej oraz zapoznać się z historią i zasadami funkcjonowania tych instytucji. Panie zwiedziły również Atomium- jeden z rozpoznawanych symboli Brukseli, jak również uczestniczyły w całodziennej wycieczce do Gandawy.