ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Technika Zawodowe, zawód: technik ekonomista, architektury krajobrazu, informatyk, pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych, logistyk. Liceum Ogólnokształcące: oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, oddział sportowy. Branżowa Szkoła I Stopnia: kierowca mechanik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 Ogłasza się rekrutację na wakacyjne staże zawodowe oraz praktyki zawodowe w ramach projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • Staże zawodowe organizowane są dla klas II i III technikum: żywienia i usług gastronomicznych, mechanizacji rolnictwa oraz pojazdów samochodowych.
  • Praktyki zawodowe dla uczniów klas I i II zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły branżowej.

 Staże i praktyki organizowane są w okresie wakacyjnym u lokalnych pracodawców. Każdy z uczestników po odbyciu stażu lub praktyki otrzyma stypendium oraz zwrot kosztów dojazdu.

 Rekrutacja na poszczególne formy wsparcia trwa od 15 lutego 2018r. do 10 marca 2018r. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu i na stronie www.zs.iwonicz.pl, Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie realizacji projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” dostępnym w: Biurze Projektu, na stronie www.zs.iwonicz.pl, nr telefonów: 134351811 lub 509233066. Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych. Przygotował szkolny koordynator projektu.