ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Technika Zawodowe, zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych, pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, ekonomista, architektury krajobrazu, informatyk, rolnik , logistyk. Liceum Ogólnokształcące: oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, oddział sportowy. Branżowa Szkoła I Stopnia: kierowca mechanik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 W piątek 31 marca 2017 roku w naszej bibliotece szkolnej gościliśmy siostry misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr Klawerianek z Krosna. Siostra Agata swoją prelekcję o życiu mieszkańców Zielonego Przylądka urozmaiciła pokazem zdjęć, które stanowią dokumentację  fotograficzną jej pobytu na wyspie Cobo Verde. Spotkanie było zachętą do pracy na rzecz wolontariatu misyjnego, a tym samym przygotowaniem  członków Szkolnego Koła Caritas  do udziału w majówce misyjnej, która odbędzie się w Krośnie w dniu 9 maja b.r.

Udział uczniów naszej szkoły w majówce będzie pomocą w realizacji projektu misyjnego – Wsparcie dla Przedszkola ROSY-MAR.