ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Technika Zawodowe, zawód: technik ekonomista, architektury krajobrazu, informatyk, pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych, logistyk. Liceum Ogólnokształcące: oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, oddział sportowy. Branżowa Szkoła I Stopnia: kierowca mechanik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń drogowych

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 W lutym, w Zespole Szkół w Iwoniczu, zakończył się kurs spawania blach spoinami czołowymi ze stali niestopowych metodą TIG organizowany w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu”. W kursie uczestniczyło 10 uczniów klas IV technikum mechanizacji rolnictwa i pojazdów samochodowych. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie spawania blach metodą TIG spoinami oraz uzyskanie uprawnień do spawania konstrukcji stalowych.

 Kurs zorganizowano dla uczniów, którzy posiadają uprawnienia I stopnia tzn. spawania blach i rur spoinami pachwinowymi. Uczniowie uprawnienia te zdobyli w ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Zajęcia teoretyczne prowadzone były w pracowniach Zespołu Szkół w Iwoniczu, natomiast zajęcia praktyczne w Ośrodku Szkolenia i Weryfikacji Spawaczy przy PGNiG Technologie S.A. w Krośnie zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
 Szkolenie zakończyło się egzaminem praktycznym, który wszyscy uczniowie zaliczyli z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz książki i świadectwa kwalifikacyjne egzaminu spawacza EN ISO 9606-2 wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Gratulujemy.