ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

- "Program rozwoju kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu"


Cele projektu

  • Wdrożenie programu rozwoju szkoły
  • Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych ucz technikum ekonomicznego (TE) poprzez uzyskanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje przez 83% 24 uczniów objętych wsparciem - 20 dziewczyn· i 4 chłopców
  • Cele projektu są zgodne z: opisem priorytetów POKL działanie 9.2.; Strategią Rozwoju Woj. Podkarpackiego Priorytet I, Działanie 4 i Działanie 3: Podniesienie jakości kształcenia; Strategią Pow. Krośnieńskiego Działanie I pkt.3: Systematyczne unowocześnianie systemu szkolnictwa zawodowego; Strategią Rozwoju Gminy Iwonicz Zdr. Działanie: dopasowywanie kierunków kształcenia do potrzeb lokalnych.

Instytucja objęta wsparciem:

  • Zespół Szkół w Iwoniczu, szkoła wiejska która kształci w 7 zawodach na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej 448 uczniów, w tym 167 uczennic. W TMR, MS i MR są sami chłopcy.
  • Zwiększenie atrakcyjności szkoły nie będzie możliwe bez uzyskania wnioskowanego wsparcia, gdyż budżet szkoły uniemożliwia realizację programu rozwoju ZS.


Grupa docelowa:

  • 189 uczniów ZS kształcących się w klasach ll-IV: TG- 45 ucz, TAK- 66 ucz, TE- 24 ucz, TMR- 20 ucz, Tl- 24 ucz, MS- 5 ucz i MR- 5 ucz Kwalifikują się oni do wsparcia w ramach działania 9.2.