ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Technika Zawodowe, zawód: technik ekonomista, architektury krajobrazu, informatyk, pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych, logistyk. Liceum Ogólnokształcące: oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, oddział sportowy. Branżowa Szkoła I Stopnia: kierowca mechanik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń drogowych

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Adamczyk

  W tym roku mija 74 rocznica zbrodni katyńskiej, zbrodni popełnionej na polskich oficerach. Jednym z nich był kapitan Stanisław Adamczyk. Kapitan Stanisław Adamczyk (1899-1940) - zapomniany bohater z Iwonicza.

  Urodził się 11 lutego 1899 r. w Iwoniczu (ówczesny powiat Krosno, województwo lwowskie), w rodzinie rzymsko-katolickiej – ojciec Jan, matka Karolina z domu Leśniak. Z ksiąg parafialnych wynika, że na drugi dzień po narodzinach otrzymał sakrament chrztu z rąk ówczesnego proboszcza parafii ks. Stanisława Bandusiawicza, a rodzicami chrzestnymi zostali Feliks Ochała i Marianna Januszewska.

  Rodzina Adamczyków była bardzo liczna. Stanisław przyszedł na świat jako drugi syn, a miał dziewięcioro rodzeństwa, z czego kilkoro zmarło jeszcze w niemowlęctwie. Jako mały chłopiec został posłany do szkoły podstawowej w swojej rodzinnej miejscowości, a później uczył się w Gimnazjum Klasycznym w Sanoku (1910-1918). Edukację gimnazjalną przerwały mu działania zbrojne I wojny światowej, zwane Wielką Wojną.
10 marca 1917 r. został powołany do armii austriackiej, do 18 pułku obrony krajowej w Krakowie, gdzie ukończył czteromiesięczną szkołę podoficerską i trzymiesięczny turnus szkoły oficerskiej w Radymnie. Po zakończeniu szkolenia wojskowego został skierowany na front włoski (Fondo, Predazzo, ok. Trydentu), gdzie dosłużył się stopnia kaprala. W czasie urlopu, po powrocie z Włoch, 15 lutego 1918 r. zdał w Sanoku egzamin dojrzałości. 
  W sierpniu 1918 r. został skierowany na front francuski w okolicach Verdun. W październiku tegoż roku udał się na kurs granatników w okolice Artes w Belgii. Po powrocie do oddziału, dowiedział się o odwrocie wojsk państw centralnych. Maszerując przez Alzację, Lotaryngię, Luksemburg, Zagłębie Saary, Nadrenię, Baden, Hessen, Hundheim w Bawarii, a stamtąd transportem kolejowym w grudniu wrócił do Polski. 
11 lutego 1919 r. zgłosił się do armii polskiej. W lipcu tegoż roku wraz z batalionem marszowym wyruszył na Śląsk Cieszyński, a stamtąd do Wilna. W wojnie polsko-bolszewickiej walczył na Litwie, Białorusi, Ukrainie i Wołyniu. Otrzymał stopień podchorążego i dowodził placówką we wsi Czutcze. Ukończył kurs wywiadowczy, pełnił funkcję referenta do spraw osobistych oficerów oraz funkcję dowódcy plutonu w dwudziestym pułku piechoty. Brał udział w bitwach m. in. pod Równem, Parafianką, Łuckiem. Na Wołyniu zachorował na czerwonkę i trafił do szpitala w Włodzimierzu Wołyńskim, Zamościu i Rzeszowie. Po zakończeniu wojny 14 listopada 1920 r. został przeniesiony do rezerwy.
  W latach 1921-1924 studiował na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego fizykę i chemię. Po zakończonych studiach przyjął posadę nauczyciela w gimnazjum w Gostyniu i Lublińcu, gdzie pracował prawdopodobnie do 1939 r. Z informacji z curriculum vitae wynika, że przygotowywał się do egzaminu nauczycielskiego i pisał pracę pt.”Chemia gazów wojennych”. Regularnie zgłaszał się także na ćwiczenia rezerwy w latach 1928-1933. Z arkusza ewidencyjnego z Lublińca wynika także, że był kawalerem o wzroście 171 cm, włosach blond i niebieskich oczach. 
  Na tym informacje się kończą. Jak dotąd nie udało się zdobyć wiadomości z lat trzydziestych XX w., kiedy pracował jako nauczyciel. Wiemy, że w 1939 r. został powołany do wojska, by bronić ojczyzny. 17 września trafił do niewoli sowieckiej i przebywał w obozie jenieckim w Kozielsku. Wiosną 1940 r. został zamordowany strzałem w tył głowy w lesie katyńskim. 
  W maju 2011 r. społeczność naszej szkoły ufundowała obelisk i posadziła symboliczny dąb dla uczczenia jego pamięci. Pragnęliśmy przypomnieć lokalnemu środowisku o bohaterstwie człowieka, dla którego Ojczyzna była wartością nadrzędną, a katyński akt ludobójstwa skrócił życie oddanego wychowawcy i nauczyciela. Nasz skromny obelisk i palący się przy nim znicz to znak człowieczego istnienia i okrutnej historii, która nie pozwoliła nawet zachować się żadnej jego fotografii.

- Informacje zaczerpnięte z ksiąg parafialnych Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Iwoniczu, z zasobów Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie oraz strony www.muzeumkatynskie.pl

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.

bip

m_ECDL
Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym ECDL

 

Projekty UE

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
772
Odsłon artykułów:
1720439