ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Technika Zawodowe, zawód: technik ekonomista, architektury krajobrazu, informatyk, pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych, logistyk. Liceum Ogólnokształcące: oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, oddział sportowy. Branżowa Szkoła I Stopnia: kierowca mechanik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń drogowych
Kadra kierownicza:
mgr inż. Leszek Zajdel - dyrektor
mgr Bajgier Jolanta - wicedyrektor  
mgr inż. Maria Harłacz - kierownik szkolenia praktycznego
mgr Mariola Sowińska - kierownik internatu

 

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących:

 • mgr Jolanta Bajgier - język polski
 • mgr Ksenia Buczek - historia, WOS
 • mgr Marta Dragan - pedagog szkolny
 • mgr Teresa Mazurek - wychowanie fizyczne
 • mgr Katarzyna Gładysz - wychowanie fizyczne
 • mgr Robert Gorzynik - wychowanie fizyczne
 • mgr Agnieszka Gościńska - historia, kultura
 • mgr Urszula Haduch - język polski
 • mgr Dorota Haznar - matematyka
 • mgr Piotr Jakubowicz - informatyka, podstawy techniki, oprogramowanie biurowe
 • mgr Paweł Kowalski - wychowanie fizyczne
 • mgr Janusz Litwin - wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • mgr Katarzyna Marosz-Majewska - język angielski
 • mgr inż. Halina Szajna - biologia
 • mgr Joanna Półchłopek - chemia
 • mgr Marek Rygiel - wychowanie fizyczne
 • mgr Anna Kolarczyk - język angielski
 • mgr Tomasz Staroń - wychowanie fizyczne
 • mgr Wiesław Szczurek - fizyka
 • mgr Paweł Śliwka - sporty walki
 • mgr Tomasz Włodyka - matematyka
 • mgr Bożena Zajdel - język angielski
 • mgr Elżbieta Zajdel - geografia, historia


Nauczyciele przedmiotów zawodowych:

 • mgr inż. Marek Haręzga - mechanizacja rolnictwa, elektrotechnika, podstawy konstrukcji maszyn
 • mgr Anna Korbecka - podstawy żywienia człowieka, technologia gastronomiczna
 • mgr inż. Tomasz Kosztyła - elektronika pojazdów samochodowych, elektronika pojazdów samochodowych
 • mgr inż. Krystyna Kubit - ekonomia, podstawy przedsiębiorczości
 • mgr inż. Anna Rokita - produkcja roślin ozdobnych
 • mgr inż. Jarosław Siwik - elektronika pojazdów samochodowych, budowa i naprawa pojazdów samochodowych
 • mgr inż. Małgorzata Sroka - podstawy żywienia człowieka, technologia gastronomiczna
 • mgr inż. Zbigniew Suchodolski - ekonomika, podstawy przedsiębiorczości
 • mgr inż. Antoni Śmiarowski - mechanizacja rolnictwa, urządzanie zakładów gastronomicznych
 • dr Adam Węgrzyn -  mechanizacja rolnictwa, budowa i naprawa pojazdów samochodowych
 • mgr Tomasz Włodyka - programowanie strukturalne i obiektowe, matematyka

Nauczyciele zajęć praktycznych:

 • Adam Kasprzyk
 • Kazimierz Kochański
 • mgr inż. Janusz Kosztyła
 • inż. Tadeusz Pyter
 • mgr inż. Dariusz Ukleja
 • mgr inż. Tadeusz Urbanek
 • mgr Jacek Winiarski


Nauczyciele bibliotekarze:

 • mgr Jolanta Bajgier
 • mgr Maria Blicharczyk
 • mgr Teresa Mazurek
 • mgr Joanna Zawistowska


Wychowawcy w internacie:

 • mgr Konrad Guzik
 • mgr Marta Uliasz
 • mgr Joanna Zawistowska

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.

bip

m_ECDL
Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym ECDL

 

Projekty UE

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
772
Odsłon artykułów:
1720978