ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Technika Zawodowe, zawód: technik ekonomista, architektury krajobrazu, informatyk, pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych, logistyk. Liceum Ogólnokształcące: oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, oddział sportowy. Branżowa Szkoła I Stopnia: kierowca mechanik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń drogowych

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Warsztaty szkolne

Kształcenie praktyczne obejmuje zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, bezpłatną naukę jazdy samochodem osobowym i ciągnikiem rolniczym, możliwość uzyskania uprawnień na kombajn zbożowy oraz uprawnień spawacza elektrycznego, gazowego i w osłonie CO2.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w pionie mechanizacja rolnictwa, Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacji, Międzynarodowym Turnieju Wiedzy i Umiejętności Zawodowych EUROTECH,  wycieczkach przedmiotowych i turystycznych. Absolwenci technikum mogą pracować jako: specjaliści do spraw maszyn i urządzeń, eksploatatorzy sprzętu rolniczego, pracownicy przedsiębiorstw obsługi i handlu.

Pracownia żywienia i gospodarstwa domowego

Kształcenie praktyczne w zawodzie technika żywienia i gospodarstwa domowego przebiega w formie zajęć praktycznych, które odbywają się w pracowniach szkolnych, jednostkach gastronomicznych i opiekuńczo- wychowawczych, w postaci praktyk zawodowych w zakładach gastronomicznych oraz wycieczek zawodowych. Ponadto organizowane są różnego rodzaju prelekcje, pokazy nowoczesnego sprzetu gastromicznego, spotkania z producentami zdrowej żywności.

 

Pracownie komputerowe

Szkoła posiada 3 pracownie komputerowe, w których prowadzone są w grupach planowe zajęcia z przedmiotów informatycznych i innych z wykorzystaniem TI. Dzięki stałemu połączeniu DSL i neostrada szkoła dysponuje stabilnym dostępem do zasobów Internetu. Uczniowie mogą również swobodnie korzystać z komputerów w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, które znajduje się w czytelni.

Pracownie multimedialne

Stosowanie najnowszych zdobyczy technologicznych w procesie nauczania, a zwłaszcza wykorzystanie tablic interaktywnych jest w naszej szkole standardem. Tak atrakcyjne prowadzenie zajęć powoduje, że uczniowie chętniej przyswajają wiedzę i umiejętności zarówno na lekcjach z języków obcych jak i matematyki czy przedmiotów zawodowych.

W skład obiektów sportowych Zespołu Szkół w Iwoniczu wchodzą:

  • kompleks "Orlik" w skład którego wchodzą boisko piłkarskie ze sztuczną trawą o wymiarach 60m x 30m oraz boisko do gier zespołowych z nawierzchnią tartanową
  • tartanowa bieżnia lekkoatletyczna na 100m w raz z skocznią w dal
  • sala gier zespołowych
  • sala gimnastyczna
  • siłownia
  • zewnętrzne naturalne boisko sportowe

Orlik 2012

  • boisko ze sztuczną trawą
  • bieżnia z czterema torami zakończona miejscem do skoku w dal
  • boisko do gry w kosza i siatkówkę

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.

bip

m_ECDL
Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym ECDL

 

Projekty UE

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
772
Odsłon artykułów:
1720985