ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Technika Zawodowe, zawód: technik ekonomista, architektury krajobrazu, informatyk, pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych, logistyk. Liceum Ogólnokształcące: oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, oddział sportowy. Branżowa Szkoła I Stopnia: kierowca mechanik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń drogowych

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

ZASADY PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

1.Ilość punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w klasie III gimnazjum.

2. Liczba punktów uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum (4 przedmioty).

  •  Liceum Ogólnokształcące: język polski, język obcy, historia, matematyka

  •  4-letnie Technika zawodowe

język polski, język obcy, geografia, matematyka:

zawód: technik ekonomista

zawód: technik handlowiec

zawód: technik agrobiznesu

zawód: technik informatyk

zawód: technik mechanizacji rolnictwa


język polski, język obcy, biologia, matematyka:

zawód: technik inżynierii środowiska i melioracji

zawód: technik architektury krajobrazu

zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego

zawód: technik organizacji usług gastronomicznych

zawód: technik weterynarii

zawód: technik rolnik 

  • 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa

język polski, historia, biologia, matematyka

3. Liczba punktów za inne osiagnięcia udokumentowane na świadectwie ukończenia gimnazjum (świadectwo z wyróżnieniem, olimpiady i konkursy przedmiotowe, osiągnięcia sportowe lub artystyczne).

Termin składania podań: od 14 kwietnia do 31 maja 2008r. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły. Dzwoń pod numer 0-13-435-18-11

Dokumenty wymagane do przyjęcia: podanie, 3 zdjęcia, karta zdrowia, zaświadczenie lekarskie, świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

Wzór podania do szkoły

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.

bip

m_ECDL
Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym ECDL

 

Projekty UE

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
772
Odsłon artykułów:
1720977