ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Technika Zawodowe, zawód: technik ekonomista, architektury krajobrazu, informatyk, pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych, logistyk. Liceum Ogólnokształcące: oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, oddział sportowy. Branżowa Szkoła I Stopnia: kierowca mechanik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń drogowych
  • Komputerowe projektowanie i wykonanie ogrodu dydaktycznego
m_plantare

Kurs skierowny do uczniów kształcących się w zawodzie: Technik Architektury Krajobrazu

Czas trwania kursu: 40 godz. projektowych, 50 godz. praktycznych

Ilość miejsc: 12

Rekrutacja: 21.XI.2010 - 22.XII.2010

 Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności projektowania zarówno architektury krajobrazu, zieleni jak i pielęgnacji otoczenia. Ponadto kursanci będą mogli podczas zajęć wziąć udział przy wykonaniu Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego, co pozwoli na zdobycie umiejętności pielęgnacji roślin ozdobnych. W ramach kursu zostaną zorganizowane zajęcia praktyczne w Gospodarstwie Rolno-Szkółkarskim w Łysej Górze. Zajęcia zakończą się egzaminem zewnętrznym, po zdaniu którego uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje.


  • Kurs szczepienia i okulizacji drzew i krzewów ozdobnych
m_okulizacja

Kurs skierowny do uczniów kształcących się w zawodzie: Technik Architektury Krajobrazu

Czas trwania kursu: 20 godz.

Ilość miejsc: 10

Rekrutacja: 21.XI.2010 - 22.XII.2010

 Kurs opracowany został z myślą o osobach, które chcą zdobyć informacje z zakresu prac ogrodniczych oraz poznać wymagania poszczególnych roślin i drzew ozdobnych. Ponadto dostarcza on wiedzy z zakresu właściwego doboru roślin, zasad ich uprawy i pielęgnacji.
 Po zakończeniu szkolenia absolwent kursu będzie fachowcem z zakresu: szczepienia drzew i krzewów ozdobnych, przygotowania gleby do siewu i sadzenia, przygotowania podłoża ogrodniczego oraz uprawy roslin ozdobnych.
 Ponadto kursanci odbędą jednodniową praktykę w Gospodarstwie Rolno-Szkółkarskim w Łysej Górze. Zajęcia zakończą się egzaminem zewnętrznym, po zdaniu którego uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje.

 


 

  • Kurs ECDL(Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)
m_ECDL

Kurs skierowny do uczniów kształcących się w zawodzie Technik Ekonomista i Technik Informatyk

Czas trwania kursu: 100 godz.

Ilość miejsc: 12

Rekrutacja: 21.XI.2010 - 22.XII.2010


 Postępujący rozwój technologiczny, informatyczny oraz powstawanie coraz nowszych systemów informatycznych powoduje, że w dobie e-społeczeństwa coraz ważniejsze stają się umiejętności komputerowe, a najlepszym certyfikatem poświadczającym ich posiadanie jest Europejski certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL).
 Prezentowany kurs skierowany jest do osób, które chcą pogłębić tajniki wiedzy nie tylko z zakresu informatyki ale także kompetencji pakietu biurowego.Pozwala on uczestnikom skupić się na interesujących ich zagadnieniach oraz potwierdzić ich znajomość poprzez otrzymanie rozpoznawalnego w 148 krajach świata certyfikatu. Składa się on z siedmiu modułów i egzaminów.
 Egzaminy zostaną przeprowadzone przez Certyfikowane Laboratorium Edukacyjne z zakresu ECDL.

 


 


  • Kurs spawania metodą TIG
m_spawacz

Kurs skierowny do uczniów kształcących się w zawodzie: Technik mechanizacji rolnictwa, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik samochodowy

Czas trwania kursu: 140 godz.

Ilość miejsc: 10

Rekrutacja: 15.XI.2010 - 15.XII.2010

 

 


 

  • Kurs barmański
m_mixologist

Kurs skierowny do uczniów kształcących się w zawodzie Technik żywienia i gospodarstwa domowego

Czas trwania kursu: 50 godz.

Ilość miejsc: 15

Rekrutacja: 22.XI.2010 - 22.XII.2010

 

 Kurs ma na celu zapoznać uczestników z regułami miksologii napojów mieszanych oraz recepturami drinków klasycznych.
Dzięki uzyskanym kwalifikacjom kursanci nabędą umiejętność z zakresu właściwej postawy kelnera barmana, prawidłowej obsługi gościa za baremm oraz receptury sporządzania drinków klasycznych.
 Odbyta praktyka z pewnością przyczyni się do zdobycia praktycznych umiejętności jak i rozszerzeni wiedzy o tajniki miksologii.

Po zdaniu egzaminu zewnętrznego uczestnicy kursu otrzymają certyfikat Akademii Miksologii.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.

bip

m_ECDL
Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym ECDL

 

Projekty UE

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
769
Odsłon artykułów:
1708435