ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Technika Zawodowe, zawód: technik ekonomista, architektury krajobrazu, informatyk, pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych, logistyk. Liceum Ogólnokształcące: oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, oddział sportowy. Branżowa Szkoła I Stopnia: kierowca mechanik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń drogowych

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 Nasza szkoła realizuje kolejny projekt w ramach programu Erasmus+, Partnerskie Projekty Szkół.
 Projekt zatytułowany jest Mobilise YOUrself – studying and working in the EU, a jego realizacja potrwa do 31 lipca 2020r. Uczestnicy projektu otrzymają szansę poznania i porównania rynków pracy i edukacji w poszczególnych krajach, form poszukiwania pracy czy kontaktów z pracodawcami. Ponadto, w czasie 7 międzynarodowych spotkań projektowych oraz krótkoterminowych wymian grup uczniów uczestnicy będą mieli wspaniałą okazję do nawiązywania nowych znajomości, poznawania kultur innych krajów oraz rozwijania swoich umiejętności językowych.  

 W Projekt zaangażowanych jest 7 krajów – oprócz naszej szkoły są to szkoły z Niemiec, Grecji, Cypru, Belgii, Włoch i Łotwy. Z częścią z nich współpracowaliśmy już przy poprzednim projekcie, więc będziemy mieć okazję zarówno do nawiązania nowych znajomości, jak i pogłębienia istniejących przyjaźni.  Należy podkreślić, że wszystkie działania związane z realizacją projektu oraz wyjazdy zagraniczne są w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej.  Gorąco zapraszamy uczniów klas pierwszych i drugich do współpracy w ramach Szkolnego Koła Erasmus+.
 Pierwszy wyjazd do Włoch już wkrótce!!! Koordynatorzy Projektu: Katarzyna Marosz – Majewska, Bożena Zajdel

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.

bip

m_ECDL
Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym ECDL

 

Projekty UE

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
768
Odsłon artykułów:
1706055