ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Technika Zawodowe, zawód: technik ekonomista, architektury krajobrazu, informatyk, pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych, logistyk. Liceum Ogólnokształcące: oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, oddział sportowy. Branżowa Szkoła I Stopnia: kierowca mechanik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń drogowych

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dawcą krwi lub jej składników może być zdrowa osoba w wieku 18-65 lat, legitymująca się dokumentem ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość wraz z adresem zamieszkania/zameldowania i numerem PESEL.

Przed oddaniem krwi lub jej składników należy...

 • być wyspanym,
 • w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok. 2 I płynów,
 • spożyć lekkostrawny posiłek,
 • ograniczyć palenie papierosów,
 • nie przychodzić do oddania krwi po spożyciu alkoholu lub innych środków zmieniających nastrój!!!

Miejsca poboru krwi w RCKiK w Polsce:

 • szczegółowe informacje na temat możliwości oddawania krwi zawarte są na stronie internetowej, www.twojakrew.pl,
 • siedziba RCKiK na terenie Polski (w każdym województwie),
 • Oddziały Terenowe RCKiK,
 • stałe punkty poboru krwi i/lub tzw. ekipy,
 • w czasie wyjazdowych akcji krwiodawstwa, realizowanych w terenie (poza siedzibami RCKiK w kraju).

Szczególnie cennym składnikiem krwi są płytki krwi!!!

Zostań dawcą płytek i zgłoś się do siedziby RCKiK lub wyznaczonego Oddziału Terenowego RCKiK.

Najbliższe oddziały:

Terenowy Oddział Krosno
38-400 Krosno ul. Korczyńska 57 tel. (0-13) 420-10-50; godziny pracy 7.00-14.35; godziny rejestracji dawców 7.00-12.00

Terenowy Oddział Jasło
38-200 Jasło ul. Lwowska 22 tel. (0-13) 445-84-68; godziny pracy 7.00-13.35; godziny rejestracji dawców 7.00-11.30

Terenowy Oddział Sanok
38-500 Sanok ul. Konarskiego 24 tel. (0-13) 464-33-53; godziny pracy 7.00-14.35; godziny rejestracji dawców 7.00-11.30

Szczegółowe informacje na temat możliwości oddawania krwi zawarte są na stronie internetowej: www.twojakrew.pl lub www.rckk.rzeszow.pl.

Oddawanie krwi jest bezpieczne.

Krew pobiera fachowy personel zawsze przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku.

WYSTARCZY 1 GODZINA, KTÓRĄ POŚWIĘCISZ NA ODDANIE KRWI, A MOŻESZ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE.

Uprawnienia Honorowych Dawców Krwi

 1. Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi.
 2. Osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew przysługuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi" oraz możliwość uzyskania legitymacji HDK.
 3. Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o publicznej służbie krwi przysługuje:
  • zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (do godziny 24:00 w dniu oddania krwi), w przypadku wykonywania szczególnie niebezpiecznych zawodów lekarz może wydać zwolnienie na całą dobę,
  • w uzasadnionych przypadkach zwrot kosztów przejazdu do najbliższej jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której oddaje krew na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, koszty te ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi,
  • posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kilokalorii (np. czekolady),
  • publiczna służba zdrowia zapewnia anonimowość dawcy krwi. Oznakowanie opakowań krwi i preparatów krwiopochodnych nie może zawierać danych umożliwiających identyfikację dawcy przez biorcę lub inną osobę bądź jednostkę organizacyjną inną niż jednostka organizacyjna publicznej służby krwi (art.13 w/w ustawy).
 4. Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przysługuje:
  • zniżka na leki znajdujące się na liście leków refundowanych oraz bezpłatny do wysokości limitu przydział leków krwiotwórczych (wg listy ogłaszanej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia),
  • korzystanie ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej poza kolejnością oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
 5. W związku z możliwością odliczenia darowizny za oddaną krew od podstawy opodatkowania, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa będą wydawać Honorowym Krwiodawcom na życzenie stosowne zaświadczenia od dnia 2 stycznia następnego roku.
 6. Krwiodawcom przysługują ulgowe lub bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej na terenie własnego miejsca zamieszkania. Jest to uprawnienie lokalne. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z właściwym RCKiK lub OT.

ODZNAKI ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI:

(dawniej) III stopnia
kobiety po oddaniu 5 I krwi
mężczyźni po oddaniu 6 I krwi

(dawniej) II stopnia
kobiety po oddaniu 10 I krwi
mężczyźni po oddaniu 12 I krwi

(dawniej) I stopnia
kobiety po oddaniu 15 I krwi
mężczyźni po oddaniu 18 I krwi.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.

bip

m_ECDL
Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym ECDL

 

Projekty UE

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
769
Odsłon artykułów:
1708457